Διεθνείς Συνεργασίες

Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής (07/10/2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής (07/10/2019)

Η Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, μαζί με την Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται μια προσπάθεια για την ανάδειξη και τη διάδοση της σημασίας και της συμβολής του Αρχιτεκτονικού έργου στην κοινωνία και στο περιβάλλον με εκδηλώσεις, εκθέσεις και συνέδρια.

Κορυφαία εκδήλωση του 2020 είναι η ανακήρυξη της πόλης του Ρίο ντε Τζανέιρο, που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της UIA και ως παγκόσμια πρωτεύουσα της Αρχιτεκτονικής μετά από κοινή απόφαση των UIA-UNESCO.

Μέσα από ποιοτικές επιλογές, Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς και δράσεις θα πρέπει να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της Αρχιτεκτονικής και των Πολιτιστικών Αξιών σε μια διαδικασία ανάπτυξης και οργάνωσης των αστικών δομών.

Η ολιστική αντιμετώπιση θεμάτων όπως η Παιδεία, η Πολιτιστική Κληρονομιά, η Χωροταξία, η Κλιματική Αλλαγή και η Αρχιτεκτονική, θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν στις πόλεις μας και στις μικρές διάσπαρτες ανθρώπινες κοινωνίες, ασφάλεια και ενσωμάτωση στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συμμετοχή των παιδιών μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού, είναι κάτι που θα συμβάλει στο να σκεφτούν οι μεγαλύτεροι για τη μελλοντική ανάπτυξη των πόλεων.

Η UIA έχει αναγνωρίσει την αξία και την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας και εκπροσωπείται από τον Αρχιτέκτονα Νίκο Φιντικάκη, Αντιπρόεδρο UIA Region II – Eastern Europe and the Middle East, καθώς και τον Αρχιτέκτονα Βασίλη Σγούτα ως πρώτου επίτιμου Πρόεδρου της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), δια των Συμβουλίων του Ελληνικού Τμήματος της UIA του ΤΕΕ και του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και των Προέδρων τους κκ Φανή Βαβύλη και Δημήτρη Ξυνομηλάκη.

Το Αρχιτεκτονικό Έργο στην Ελλάδα ελέγχεται από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), που είναι δύο σημαντικά όργανα εφαρμογής και προστασίας της Αρχιτεκτονικής στο τόπο μας. Το ΚΕΣΑ λόγω της φύσης των εξεταζόμενων από αυτό θεμάτων, ως το πλέον σημαντικό και επίσημο δημόσιο όργανο επί ζητημάτων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, πρέπει να προστατεύεται θεσμικά και νομικά από την πολιτεία, από το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και τον Πρόεδρό του.

Είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε, χωρίς υποχωρήσεις και παρεκκλίσεις, τον σκοπό της σύστασης και λειτουργίας και των δύο αυτών οργάνων, που θα πρέπει να διασφαλίζει πρωταρχικά τους παρακάτω στόχους:

  • Την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως ορίζει το Σύνταγμά μας και οι Διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις που έχει υπογράψει και υποχρεούται να τηρεί η χώρα μας.
  • Την υποχρέωση της προστασίας του τοπίου, της ένταξης και ενσωμάτωσης των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και σύσσωμο το ΔΣ παραμένει σταθερά στις αρχές του, που δεν είναι άλλες από την προστασία της Αρχιτεκτονικής στο τόπο μας και την ανάδειξη του ρόλου του Αρχιτέκτονα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης