Ενημέρωση

Ανακοίνωση του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 78 ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιλαμβάνει:

1. Επιδοτούμενη Κατάρτιση σε Υπηρεσίες Διαδικτύου με χρήση Γεωχωρικών Δεδομένων (WEB-GIS) και συναφείς διαδικτυακές εφαρμογές

2. Πιστοποίηση

3. Πληροφόρηση

4. Υποστήριξη

5. Συμβουλευτική

Αντικείμενα Εκπαίδευσης:

1. Γεωχωρικά Δεδομένα (Geographical Information), και δημιουργία υπηρεσιών διαδικτύου, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας με βάση τα Γεωχωρικά Δεδομένα, διαχείριση βάσεων δεδομένων, λογισμικό WEB-GIS, διαφήμιση και μάρκετινγκ υπάρχουσας δραστηριότητας μέσω τεχνικών κοινωνικής δικτύωσης (search engine marketing, Google Adwords). Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε σχετικές εφαρμογές.

2. Αρχές Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Κοινωνική Οικονομία, Ανάπτυξη Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών

Ενημερώσου για να συμμετέχεις στο www . iekemtee . gr και www.webgis-topsa.gr

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης, καθώς και σε νέους επιστήμονες / διπλωματούχους μηχανικούς, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πού στοχεύει το Πρόγραμμα
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ στοχεύει την ενίσχυση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου για Νέους Επιστήμονες, Διπλωματούχους Μηχανικούς & Ανέργους Τεχνολογικής Κατεύθυνσης που κατοικούν στην Περιφέρεια Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων & δικαιολογητικών έως 27/01/2014 στο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ

Πληροφορίες:
Τηλ. 211 8001644 ή στο e-mail: [email protected]
κος Γιουβάνογλου Άγγελος και κα Ελένη Προκοπίου
http://www.webgis-topsa.gr