Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε κατάλογο κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προκειμένου να καταρτίσει ανανεωμένο κατάλογο κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, προσκαλεί τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν, να αποστείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την Τρίτη 03 Μαΐου 2016.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον κατάλογο των κριτών είναι:

  • η συμπλήρωση δέκα πέντε (15) χρόνων από την κτήση του πτυχίου και μία (1) τουλάχιστον διάκριση σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,
  • η υποβολή σύντομου βιογραφικού και καταλόγου των σημαντικότερων έργων.

Καλούνται τα Τμήματα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και οι Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων της περιφέρειας να συμβάλλουν στη διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου αυτού και να δημοσιοποιήσουν την ανακοίνωση, ώστε ο κατάλογος να είναι αντιπροσωπευτικός και πλήρης.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου, είτε στο e-mail: [email protected] ή [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία (2103215146-7) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sadas-pea.gr.