Ενημέρωση

Ακύρωση και Επαναπροκήρυξη Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΠΑΝ στη συνεδρίασή του στις 11 Απριλίου 2023 αποφάσισε την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» λόγω μη εμπρόθεσμου ορισμού και δημοσιοποίησης κριτικής επιτροπής.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι ήδη έχουν υποβάλλει προτάσεις, καλούνται όπως παραλάβουν τους φακέλους τους από τα γραφεία του Δικτύου Πόλεων – Δ.Ε.Π.ΑΝ. (Λ. Γαλατσίου 3 – Αθήνα) και να επανυποβάλλουν σύμφωνα με τις νέες προθεσμίες της επαναπροκήρυξης.

Συνημμένα θα βρείτε το Απόσπασμα από το σχετικό Πρακτικό της συνεδρίασης.