Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές κρίσης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές κρίσης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ

Α.Π. 41381, Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές κρίσης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προκειμένου να καταρτίσει ανανεωμένο κατάλογο κριτών για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και για να δοθεί η δυνατότητα σ’ όλους τους συναδέλφους, που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να συμμετέχουν, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως τις 15/11/2010
Προσκαλεί τους συναδέλφους που επιθυμούν να αποστείλουν συμπληρωμένο το παρακάτω δελτίο στα γραφεία του Συλλόγου.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον κατάλογο των κριτών είναι:

  1. η συμπλήρωση δέκα πέντε (15) χρόνων από την κτήση του πτυχίου και μία (1) τουλάχιστον διάκριση σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
  2. η υποβολή σύντομου βιογραφικού και καταλόγου των σημαντικότερων έργων.

Καλούνται οι Σύλλογοι και τα Τμήματα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να συμβάλλουν στη διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου αυτού και να δημοσιοποιήσουν την ανακοίνωση, ώστε ο κατάλογος να είναι αντιπροσωπευτικός και πλήρης.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ