Ενημέρωση

2η Βαλκανική Biennale Αρχιτεκτονικής, με θέμα “Capital a”

Η 2η Βαλκανική Biennale Αρχιτεκτονικής θα πραγματοποιηθεί από 07 έως 14.12.2015 έχει θέμα το Κεφαλαίο α (Capital a). Κάθε αρχιτέκτονας που θα συμμετέχει έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει αυτό το θέμα με τον δικό του τρόπο χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους παρουσίασης.

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο (link) θα βρείτε τους όρους συμμετοχής στην Έκθεση.

Capital a (en)