Ενημέρωση

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θα πραγματοποιήσει εκλογές για την ανάδειξη της νέας Αντιπροσωπείας, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, από ώρα 9:00 – 20:00.

Εκλογικά τμήματα θα υπάρχουν σε όλες τις Περιφέρειες, στις έδρες των Τμημάτων και στις έδρες Νομών που θα ανακοινωθούν έγκαιρα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Ανακοινώνεται επίσης ότι:

Νέα μέλη

Συνάδελφοι που έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, για να έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εκλογές, πρέπει η αίτησή τους να έχει εγκριθεί από τα αρμόδια καταστατικά όργανα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες, στις περιοχές όπου υπάρχουν Τοπικά Τμήματα (βλ. συνημμένο Πίνακα), οι συνάδελφοι πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους Διοικήσεις των Τμημάτων.

Όσοι αρχιτέκτονες δεν είναι γραμμένοι μπορούν να εγγραφούν στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (στη γραμματεία ή μέσω της ιστοσελίδας www.sadas-pea.gr/diacheirisi-syndromis/), συμπληρώνοντας την αίτηση και καταβάλλοντας το δικαίωμα εγγραφής (10,00 €).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΤΜ.ΑΤΤΙΚΗΣ για την εγγραφή νέων μελών (Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες με έδρα την Αττική) στο Σύλλογο, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ στη συνεδρίαση στις 25.10.22, είναι η Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, ώρα 12 το μεσημέρι.

Για τις υπόλοιπες περιοχές που δεν διαθέτουν Τοπικό Τμήμα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, οι αιτήσεις εγγραφής πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 το πρωί, προκειμένου να τεθούν προς έγκριση στη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου της 31.10.2022.

Υπενθυμίζεται ότι για την εγγραφή στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ απαιτείται υποβολή αίτησης προς το ΔΣ του Τοπικού Τμήματος ή – όπου δεν υπάρχουν Τοπικά Τμήματα – προς τη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, που συνοδεύεται από τα εξής:

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Έδρας, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση του υπό εγγραφή μέλους.

Αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής διπλώματος Αρχιτεκτονικής Ανωτάτης Σχολής της χώρας ή την πράξη αναγνώρισης από το αρμόδιο όργανο (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ παλαιότερα) αν έχει γίνει αποφοίτηση από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Καταβολή 10,00 €, είτε καταβολή αντιγράφου παραστατικού ισόποσης κατάθεσης, δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ (εάν έχουν), στον λογαριασμό του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην ATTICA BANK: 85151878 (IBAN: GR6701600650000000085151878).

Επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι διπλωματούχοι Ανωτάτων Σχολών που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί στο ΤΕΕ, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ακολουθώντας τα παραπάνω.

Υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 στις 12:00 μμ.

Αν σε κάποιο ψηφοδέλτιο που θα υποβληθεί βρεθούν υποψήφιοι που δεν είναι μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ διαγράφονται από το ψηφοδέλτιο. Αν έχουν θέσει υποψηφιότητα σε άλλη περιφέρεια από αυτή της έδρας τους, μπορούν να μείνουν στο ψηφοδέλτιο εφ’ όσον μεταφερθούν στον κατάλογο του ψηφοδελτίου στη σωστή περιφέρεια.

 

Αλλαγή έδρας μέλους ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Αλλαγή έδρας μέλους μπορεί να γίνει το αργότερο έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 στις 12:00 μμ. Η ανακοίνωση της αλλαγής πρέπει να γίνεται στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

 

Β.        Δικαίωμα συμμετοχής

Δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές (υποψήφιοι και ψηφοφόροι) έχουν όσοι συνάδελφοι εξοφλήσουν τουλάχιστον τις υποχρεώσεις τους για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021, μειωμένες λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο, σύμφωνα με την απόφαση Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 14.05.2022 και συγκεκριμένα:

5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα άνω 5ετίας από την κτήση πτυχίου μέλη,

2,5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα κάτω 5ετίας μέλη.

 

Επισημαίνουμε ότι ταμειακώς ενήμερο μέλος του Συλλόγου με δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές, θεωρείται κάθε συνάδελφος που έχει τακτοποιήσει τις συνδρομές των προαναφερόμενων 4 τελευταίων ετών στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και στα Τμήματά του.

Δεδομένου όμως του οξύτατου οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει έκκληση προς τα μέλη που έχουν τη δυνατότητα, να εξοφλήσουν το σύνολο των εισφορών τους.

 

Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών του Συλλόγου μπορεί να γίνει έως και την ημέρα των εκλογών, παρ’ όλα αυτά παρακαλούνται οι συνάδελφοι να τακτοποιηθούν άμεσα λόγω του σοβαρότατου οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος. Επιπροσθέτως γίνεται έκκληση η ταμειακή τακτοποίηση των υποψηφίων να γίνει με την κατάθεση των υποψηφιοτήτων τους.

 

Γ.         Τόπος διενέργειας εκλογών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλη τη χώρα την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 και από ώρα 9.00 – 20.00 (άρθρο 11 παρ. 1).

Οι συνάδελφοι της Αττικής θα ψηφίσουν στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα).

Οι συνάδελφοι των Περιφερειών θα ψηφίσουν σε οποιοδήποτε από τα εκλογικά τμήματα της Περιφέρειάς τους που θα ανακοινωθούν έγκαιρα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

Προσοχή:      Οι συνάδελφοι ψηφίζουν μόνο στην Περιφέρεια στην οποία ανήκουν.

Ειδικά για τους συναδέλφους της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες & Δωδεκάνησα) και Βόρειου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος & Σάμος), εκτός από τα εκλογικά κέντρα που θα υπάρχουν στην Περιφέρειά τους επιτρέπεται να ψηφίσουν και στην Αθήνα σε ειδική κάλπη.

 

Επισημαίνουμε επίσης ότι οι συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί παραμένουν ενεργά μέλη στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με πλήρη δικαιώματα και βεβαίως με τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

Πρόσκληση μαζικής συμμετοχής

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προσκαλεί όλους τους αρχιτέκτονες να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες του συλλογικού τους οργάνου. Η μαζική συμμετοχή θα συμβάλει στην ενδυνάμωση του κλάδου και στην επίλυση των θεσμικών και επαγγελματικών προβλημάτων μας.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Ξυνομηλάκης