Επαγγελματικά Θέματα

ΤρΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) – Θέμα :Αστική ευθύνη Δήμου – Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδο

Περίληψη

Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων του εναγομένου, η οποία είχε ως συνέπεια την ανέγερση οικοδομής σε επαφή με το κοινό όριο ακινήτου των εναγόντων αντί σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 μ. από αυτό και η οποία τελεί σε αντικειμενικό αιτιώδη σύνδεσμο προς το επικαλούμενο με την κρινομένη αγωγή ζημιογόνο αποτέλεσμα της μείωσης της εμπορικής αξίας του ακινήτου των εναγόντων και προσβολής της προσωπικότητάς τους, οι ενάγοντες υπέστησαν ζημία, δυνάμει της οποίας δημιουργείται ευθύνη του εναγομένου ΝΠΔΔ προς αποζημίωση κατ΄ άρθρο 105-106 ΕισΝΑΚ.

 

κατεβάστε το αρχείο