Ενημέρωση

1ο Διεθνές Συνέδριο «ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ» με τίτλο: “Ο νεότερος δυτικός πολιτισμός και οι ελληνικές αναφορές του”, Σύρος, 7-9 Ιουνίου 2019

1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ» με τίτλο:

“Ο ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ”

Το συνέδριο περιλαμβάνει 3 διακεκριμένες ενότητες με τις ακόλουθες θεματικές:

1 – Η νεότερη Δυτική πολιτική συγκρότηση και η Ελληνική Συμβολή
1.1 – Αρχαία Ελληνικά δημοκρατικά πρότυπα και νεότερη δυτική πολιτική συγκρότηση.
1.2 – Η συνολική επίδραση των αρχαίων αναφορών στα κοινωνικά δυτικά ήθη.
1.3 –Τα εποπτικά και αισθητικά εμβλήματα του νεότερου δυτικού πολιτικού Λόγου: Η συγκρότηση του Αναγεννησιακού κλασικισμού και η νεοκλασική συνεισφορά στο πνεύμα του Διαφωτισμού.
1.4 – Νεότερος δυτικός πολιτισμός και η Ελληνική συμβολή : Θετικοί συσχετισμοί και στρεβλώσεις.

2 – Το Ελληνικό πρότυπο στην νεότερη ιστορία της αισθητικής, των τεχνών και της αρχιτεκτονικής.
2.1_Η αναφορά στα αρχαία Ελληνικά αρχιτεκτονικά και τοπιακά παραδείγματα.
2.2_Θεματικές, παραστατικές και τέχνες του λόγου.
2.3_Σύζευξη πολιτισμών: Αισθητική εντοπιότητα και Ελληνικές αναφορές στην αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και το τοπίο.

3 – O Nεότερος Ελληνικός Αστικός Πολιτισμός
3.1_Τα κύρια χαρακτηριστικά.
3.2 _Η Σύρος, τόπος ανάδυσης του αστικού πολιτισμού στη νεότερη Ελλάδα.
3.3_Η μετεπαναστατική Σύρος και η συγκρότηση της νεότερης εμπορικής και ναυτιλιακής της ταυτότητας. Οι οικονομικές συνθήκες και η πολιτική και πολιτιστική της ταυτότητα.
3.4_Η Ερμούπολη νεότερο ναυτιλιακό κέντρο και η διεθνής ακτινοβολία της.
3.5_Η Ερμούπολη, πρότυπη νεοκλασική πόλη.
3.6_Επιστρέφοντας στον χρόνο: Η Άνω Σύρος και η διαρκής συσχέτιση του νησιού με την Ευρωπαϊκή Δύση.
3.7_Ερμούπολη και Άνω Σύρος. Δίπολο αρχιτεκτονικής προστασίας.

Το Συνέδριο, θα διεξαχθεί 7-9 Ιουνίου 2019, στη Σύρο.

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση του Συνεδρίου.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

pdf
219 KB
ΑΦΙΣΑ

pdf
159 KB