Ενημέρωση

1η Ανακοίνωση για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο : «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Σας ενημερώνουμε ότι η αναθέτουσα αρχή έχει προσφύγει στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 Ν.3463/2006 του Ν. Ηρακλείου – Λασιθίου, κατά της υπ’ αριθμ 4854/2021 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης που στην ουσία ζητά την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Καθώς δεν έχει ορισθεί η ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής και μέχρι να ληφθεί απόφαση, αναστέλλεται η διαγωνιστική διαδικασία.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η προσφυγή μας, η διαγωνιστική διαδικασία θα συνεχιστεί ως έχει, ενώ σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η προσφυγή, θα χρειαστείλ να επαναδημοπρατηθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με το ίδιο αντικείμενο μελέτης.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη.

 

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου όπως κατατέθηκε στην Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.