Διεθνείς Συνεργασίες

Απάντηση της Διεθνούς Επιτροπής Διαγωνισμών (ΔΕΔ – ICC) της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΔΕΑ – UIA) προς ΣΑΔΑΣ –  ΠΕΑ και Ελληνικό Τμήμα UIA, αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση: «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»

Συνημμένα θα βρείτε την Απάντηση της Διεθνούς Επιτροπής Διαγωνισμών (ΔΕΔ – ICC) της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΔΕΑ – UIA) προς ΣΑΔΑΣ –  ΠΕΑ και Ελληνικό Τμήμα UIA, αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση: «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» ΦΕΚ 2239/Β/31 Μαΐου 2021.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

pdf
444 KB