Αναλυτική Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ4 & Προσάρτημα Ι - Προσάρτημα ΙΙ - Προσάρτημα ΙΙΙ

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών Θεσσαλονίκη Χ4