Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : Διάλεξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών “Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων», Πέμπτη 18.04.2024

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Επαναχρήσεις Κτιρίων και Συνόλων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

την Πέμπτη 18.04.24 στις 19:00 [UTC+3]

στο MS TEAMS θα πραγματοποιηθεί

η διαδικτυακή διάλεξη

από τον προσκεκλημένο Rotor στη θεματική της

«Salvaging materials, reclaiming economy»

In the framework of the Master Program Reuse of Buildings and Complexes at the Department of Architecture of the University of Thessaly, on Thursday 18/4 at 19:00 [UTC+3] on MS TEAMS will take place the online lecture from Rotor on the theme of Salvaging materials, reclaiming economy.

 

Συντονισμός: Fabiano Micocci, UTH

Προσκεκλημένος: Rotor BEL

Link: https://tinyurl.com/yc87je8c