Αναλυτική Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ4 & Προσάρτημα 

Περίληψη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ4