Ενημέρωση

Υπενθύμιση: Oρισμός εκπροσώπων παρατάξεων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έως Δευτέρα 25.07.2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 14/05/2022:

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ως προς τη σύνθεσή της θα απαρτίζεται από 1 τακτικό́ μέλος / παράταξη + 1 αναπληρωματικό́ μέλος / παράταξη και η ημερομηνία συγκρότησής της θα είναι η 25η Ιουλίου 2022.

Έτσι θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 25.07.2022 (ώρα 14.00) να μας γνωστοποιηθούν οι τακτικοί και οι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι των παρατάξεων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης