Επαγγελματικά Θέματα

Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 1680/10-8-2012 απόφασης Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος “Σύσταση Επιτροπής Επεξεργασίας Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/12) και αντικείμενο εργασιών αυτής”

Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 1680/10-8-2012 απόφασης Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος “Σύσταση Επιτροπής Επεξεργασίας Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/12) και αντικείμενο εργασιών αυτής”

 

Ορισμός Εκπροσώπων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην Επιτροπή Επεξεργασίας Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν 4067/12)