Επαγγελματικά Θέματα

Yλικό παρέμβασης του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη διαδικασία του άρθρου 29 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού» του νόμου 4439/16

Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε παρακάτω για ενημέρωσή σας, το υλικό παρέμβασης του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη διαδικασία του άρθρου 29 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού» του νόμου 4439/16.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Τόνια Κατερίνη

Ο Γεν. Γραμματέας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Γιώργος Πλατσάκης