Ο Σύλλογος

Βασικές Αρχές για την συγκρότηση του νέου ΔΣ ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ΔΚΜ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Αθήνα 26/03/2015

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 Δ.Κ.Μ. – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Συνάδελφοι,

με την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης τακτικής Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και την εκλογή των μελών στα όργανα, προεδρείο «Α» και 15μελές διοικητικό συμβούλιο, ο σύλλογος μπήκε σε μία νέα φάση οργάνωσης.

 

Με αφορμή την πρόσκληση για συνεδρίαση και συγκρότηση νέου Δ.Σ., δημοσιοποιούμε την παρούσα ανοιχτή επιστολή θέλοντας να κάνουμε σαφή την πρόθεσή μας για τη νέα θητεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Με σκοπό κάθε δυνατή συνεργασία σε επίπεδο σύνθεσης των δυνάμεων που έχουν κοινούς προβληματισμούς για την μέχρι σήμερα πορεία του συλλογικού μας οργάνου, αλλά και κοινά ενδιαφέροντα και ιδέες για τον τρόπο αναδιοργάνωσης του συλλόγου και διεύρυνσης του κύκλου των ενεργών συναδέλφων σε αυτόν, παραθέτουμε βασικές αρχές και προτάσεις.

 

Πιστεύουμε σε ένα τρίπτυχο που διαμορφώνει έναν σύλλογο ισοδύναμα επιστημονικό, επαγγελματικό και συνδικαλιστικό.

 

Οι βασικοί άξονες στους οποίους θεωρούμε ότι πρέπει να επικεντρωθούν τα όργανα διοίκησης στη νέα θητεία είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους.

 • Η τροποποίηση/βελτίωση του Καταστατικού.
 • Η οικονομική επιβίωση και αυτοτέλεια του Συλλόγου.
 • Η σχέση του Συλλόγου με τα μέλη του.

 

Πρωτεύοντα ρόλο στη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. είναι η δυνατότητα σύνθεσης ιδεών και δράσεων, πέρα και πάνω από κομματικά, παραταξιακά και προσωπικά συμφέροντα.

 

Βασικός στόχος, η θεμελίωση αρχών που θα εκφράζουν την πλειοψηφία των αρχιτεκτόνων, και θα αποτελούν την προμετωπίδα και σημαία του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα διεκδίκησης, προώθησης και προβολής σε βασικά ζητήματα του επαγγέλματος και της αρχιτεκτονικής. Αρχές που δεν θα αμφισβητούνται ούτε θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση με περιστασιακές πλειοψηφίες, παραταξιακά κριτήρια και ερμηνείες «κατά το δοκούν».

 

Η οργάνωση και η λειτουργία των οργάνων διοίκησης του συλλόγου οφείλει να στηρίζεται στον αλληλοσεβασμό των μελών τους, στην προσπάθεια σύνθεσης ιδεών, στην άμεση ανταπόκριση των αιτημάτων και προβλημάτων των συναδέλφων, καθώς και στην εγρήγορση και δημόσια τοποθέτηση στα δρώμενα που λαμβάνουν καθημερινά χώρα.

 

Προτείνουμε ανάληψη ευθυνών και αρμοδιοτήτων από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και της Αντιπροσωπείας, όπως αρμόζει στους εκλεγμένους που οφείλουν να εκπροσωπούν τους συναδέλφους που τους εμπιστεύθηκαν. Τακτική ενημέρωση και δημοσιοποίηση των δράσεων και ενεργειών του Δ.Σ. σε όλα τα θέματα. Δημοσιοποίηση των εργασιών των μόνιμων επιτροπών και των ομάδων εργασίας του συλλόγου. Κατάθεση ετήσιου απολογισμού δράσεων & οικονομικών, στην Αντιπροσωπεία. Άμεση και συνεχή συνεργασία των οργάνων διοίκησης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Έχουμε τονίσει πολλές φορές, την αναγκαιότητα της επεξεργασίας, επικαιροποίησης, αλλαγής του καταστατικού.

 

Για εμάς βασική προϋπόθεση, σε αυτή τη νέα θητεία για την αναβάθμιση του συλλογικού μας οργάνου, είναι η καταστατική δομική διόρθωση και επανασυγκρότησή του, ώστε ο σύλλογος να μπορεί να ανταποκριθεί στους σκοπούς του. Θεωρούμε ότι πολλαπλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μακροχρόνια ο σύλλογος οφείλονται στην «αδυναμία» απόφασης για αλλαγή καταστατικού και στο φόβο διατάραξης κεκτημένων δικαιωμάτων. Ένα (κατά κοινή αποδοχή) προβληματικό πρωτοβάθμιο σχήμα, που περιλαμβάνει τμήματα και συλλόγους – «οιωνεί τμήματα», δεν μπορεί να αντιμετωπίσει οργανωτικά θέματα και να εκπροσωπήσει τους συναδέλφους. Η περιφέρεια της χώρας χρειάζεται ισότιμο χώρο & έκφραση στα όργανα διοίκησης και λήψης αποφάσεων μέσω ενός αντιπροσωπευτικού σχήματος.

 

Πιστεύουμε ότι η συζήτηση για τη δομή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ πρέπει να ξεκινήσει «σήμερα», και να αποτελέσει μοναδικό θέμα στην πρώτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του συλλόγου.

 

Η αναβάθμιση του οργάνου είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, ώστε ο σύλλογος να καταφέρει να ενεργοποιήσει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό συναδέλφων και να μπορέσει να εκπροσωπήσει άξια τον κλάδο των αρχιτεκτόνων.

 

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι βασικές αρχές για την ουσιαστική λειτουργία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, είναι:

 

 • Άμεση αντιπροσώπευση της κοινότητας όλων των αρχιτεκτόνων Πανελλαδικά.
 • Παραγωγή επιστημονικού έργου μέσω Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, προσφορά αυτού του έργου προς την κοινωνία με ευέλικτα σχήματα σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Λειτουργία του συλλόγου ως δεξαμενή ανταλλαγής σκέψεων, μέσα από εποικοδομητικό διάλογο με σκοπό την παραγωγή θέσεων και προτάσεων σε βασικά θέματα που αφορούν στον κλάδο

 

Ένας τέτοιος σύλλογος μπορεί,

 

 • να διεκδικήσει επάξια, «την αρχιτεκτονική στους αρχιτέκτονες»,
 • να διευρύνει τους ορίζοντες των νέων συναδέλφων,
 • να στηρίξει επαγγελματικά τους πληττόμενους αρχιτέκτονες,
 • να σταθεί ως ισότιμος συνομιλητής απέναντι στην πολιτεία,
 • να οργανώσει και να συνδέσει τους αρχιτέκτονες εντός & εκτός συνόρων.

 

Με γνώμονα τις παραπάνω αρχές και σεβασμό στις ιδιαιτερότητες, τις διαφοροποιήσεις και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των εκλεγμένων μελών που εκπροσωπούν τους συναδέλφους, καλούμε σε συνεργασία όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια αναδιοργάνωσης, διεύρυνσης και αναβάθμισης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

 

Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας και είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε κάθε πρόταση η οποία θα βασίζεται στις παραπάνω αρχές, με βασικό στόχο την αναβάθμιση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ως άξιου φορέα εκπροσώπησης των αρχιτεκτόνων.

 

Δ.Κ.Μ. – Αρχιτέκτονες