Χωρίς κατηγορία

UMAR (Union of Mediterranean Architects – Ένωση Αρχιτεκτόνων Μεσογείου)

Ιστοσελίδα UMAR: www.umar.org
E-mail UMAR: [email protected], [email protected]

Εκπρόσωπος ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: Βιβιάννα Μεταλληνού
Αναπληρωτές: Ελένη Κανετάκη και Δέσποινα Παπαδοπούλου

 

Μέλη της UMAR

Αλβανία
Albanian Architects Association A.A.A.
Blv. Deshmoret e Kombit
Pall.62/1 Apt.5
Tirana – Albania
Tel (355) 42 – 20951
Fax (355) 42 – 290 23 52 239 66

Αλγερία
Order of Algerian Architects O.A.A.
14, Bid Victor HUGO
B.P. 265 (BOUSSAD Ferhat)
Alger (16000) – Algeria
Tel (213) 2 748023
Fax (213) 2 748023
e-mail [email protected]

Κροατία
Croatian Architects Association C.A.A.
TRG BANA JELACICA 3/1
10000 ZAGREB – CROATIA
Tel (385) 1 4816151 – 1 4816140
Fax (385) 1 4816197
e-mail [email protected]

Κύπρος
Cyprus Architects Association
Stasikratus 24
P.O.Box 5565
Nicosia – Cyprus
Tel (357) 2 672887 – 761212
Fax (357) 2 767851 – 672512
e-mail [email protected]

Αίγυπτος
Society of Egyptian Architects S.E.A.
30, July 26th Street
Cairo Egypt
Tel (2) 2 5757515
Fax (20) 2 2833669
e-mail www.uia-egypt.8m.com

Ισπανία
Conseil Superieur des Architectes d’ Espagne C.S.C.A.E.
Poseo de la Costellana, 12
Madrid – Espagne
Tel (34) 1 435220
Fax (34) 915753839
e-mail [email protected] www.arquinex.es

College Officielle des Architectes de Baleares C.O.A.B.
c/Portella, 14
07001 – Palma de Mallorca
Baleares
Tel (34) 971 714418
Fax (34) 971 718511
e-mail [email protected]

Γαλλία
Ordre National des Architectes de France O.N.A.F.
9, rue Borromee
75015 Paris
France
Tel (33) 1 56586700
Fax (33) 1 56586701
e-mail [email protected] http://www.architectes.org

Ελλάδα
Association of Greek Architects
15, Vrissakiou Str.
10555 Athens
Greece
Tel (+30) 210 3215146
Fax (+30) 210 3215147
e-mail [email protected]

Ισραήλ
Israeli Association of United Architects (R.A.) I.A.U.A.
13, Hamigdalor St
68037 – Tel-Aviv- Old Jafa
Israel
Tel (972) 3 5188234
Fax (972) 3 6817926
e-mai
l [email protected]

Ιταλία
Consiglio Nazionale degli Architetti CNA
Via di S. Maria dell’Anima 10 – I – 00186 Roma
Tel : + 39 06 688 99 begin_of_the_skype_highlighting              + 39 06 688 99      end_of_the_skype_highlighting 01
Fax : + 39 06 687 95 20
[email protected]
www.archiworld.it
Head of delegation: Leopoldo Freyrie
President : Rafaele Sirica

Μάλτα
Chamber of Architects & Civil Engineers (C.A.C.E.)
c/o Federation of Professional Bodies
Sliema Road
Gzira GZR 06
Malta
Tel (356) 312888
Fax (356) 343002
e-mail [email protected]

Μαρόκο
Ordre Nationale des Architectes du Maroc
17, rue Choaib Doukkuli
Rabat
Maroc
Tel (212) 3 7262982
Fax (212) 3 7262983
e-mail [email protected]

Μαυριτανία
Ordre Nationale des Architects de Mauritanie O.N.A.M.
B.P. 2242
Nouakchott
Mauritanie

Παλαιστίνη
Association of Architects in Palestine A.A.P.
P.O.Box: 19183
Jerusalem – West Bank
Jerusalem – Palestine
Tel (972) 2 6562714 5852815
Fax (972) 2 5834223
e-mail [email protected] www.aoe-jerusalem.com

Πορτογαλία
Associacao dos Arquitectos Portugueses
Trav. Do Carvalho, 23
1200 Lisboa
Portugal
Tel (351) 1 3432454
Fax (351) 1 3432450
e-mail [email protected]
http://www.cdn.pt

Σλοβενία
Union of Architects of Slovenia U.A.S.

Τυνησία
Ordre des Architectes de Tunisie O.A.T.
21, rue Al Maamoun
1082 – Tunis Mahrajene
Tunisie
Tel (216)1 894554
Fax (216) 1 791064
e-mail [email protected] http://www.oat-tn.org

Τουρκία
Chamber of Architects of Turkey M.O.
Konur Sokak no: 4/2, Yenisehir
06800 Ankara
Turkey
Tel (90) 312 4173727
Fax (90) 312 4180361
e-mail [email protected] www.mimarlarodasi.org.tr


Ένωση των Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου

1. Ιστορικό

Μετά από πρόταση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Διεθνές Σεμινάριο της Αλγερίας, το 1983, αρχιτέκτονες των παρόχθιων χωρών της λεκάνης της Μεσογείου, κοινής κοιτίδας των αντίστοιχων πολιτισμών τους, συγκεντρώθηκαν στο Rabat του Μαρόκου των Ιανουάριο του 1994 και αποφάσισαν την ίδρυση ενός επαγγελματικού οργανισμού με σκοπό την παγίωση των δεσμών των οργανώσεων τους για μια καλύτερη διαχείριση της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. Η διακήρυξη που υπογράφηκε από τις χώρες Μαρόκο, Ελλάδα, Αλγερία, Ισπανία και Μάλτα ήταν η ακόλουθη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ

Λαβόντες υπόψη την πρόταση η οποία έγινε από την Ελληνική αντιπροσωπεία στο Διεθνές Σεμινάριο του Αγεριού το 1983 για την ίδρυση μιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου, οι αρχιτέκτονες των παρόχθιων χωρών της λεκάνης της Μεσογείου, κοινής κοιτίδας των αντίστοιχων πολιτισμών τους, συγκεντρώθηκαν στο Rabat στις 15 Ιανουαρίου 1994 και αποφάσισαν την ίδρυση ενός επαγγελματικού οργανισμού με σκοπό την παγίωση των δεσμών των οργανώσεων τους για μια καλύτερη διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.

Αυτή η επαγγελματική οργάνωση της περιοχής της Μεσογείου θα φέρει το όνομα:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.

Σχηματίστηκε μια προσωρινή επιτροπή η οποία αποτελείται από το Μαρόκο, την Ελλάδα, την Αλγερία, τις Βαλεαρίδες, την Μάλτα και τον αντιπρόσωπο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA). Η επιτροπή θα προεδρεύετε από τον M.S. El Fassi Fihri, Πρόεδρο της Ενώσεως των Αρχιτεκτόνων του Μαρόκου.

Τον Ιούλιο του 1994 στο Ρέθυμνο της Κρήτης, στην πρώτη Γενική Συνέλευση της UMAR υπεγράφη το Καταστατικό, του οποίου η κατ΄άρθρο αποδοχή και ψήφιση πραγματοποιήθηκε στην 2η Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 1995 στο Rabat του Μαρόκου. Η Έδρα της Οργάνωσης, μετά από σχετική ψηφοφορία της Γ.Σ. του Ρεθύμνου (1994) ήταν η Αθήνα για τα πρώτα δέκα χρόνια. Σήμερα, μετά επίσης από σχετική ψηφοφορία της Γ.Σ. της Μεκνές, Μαρόκο (2004) και σύμφωνα με το καταστατικό ως έδρα ορίστηκε η Μάλτα μέχρι το 2014. Στην Μάλτα ολοκληρώθηκε η Νομική καταχώρηση της UMAR ως Διεθνούς φορέα.

2. Σκοπός

Ο σκοπός της Ενωσης σύμφωνα και με το καταστατικό είναι:

 • Να προβάλλει την αρχιτεκτονική ως έκφραση πολιτισμού.
 • Να προστατέψει την αρχιτεκτονική, των παρόχθιων χωρών της Μεσογείου, κληρονομιά.
 • Να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των κατεστραμμένων και υποβαθμισμένων οικισμών και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών τους.
 • Να αναβαθμίσει τις οικιστικές προδιαγραφές και προστατεύσει το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
 • Να προάγει και βοηθήσει στην ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των αρχιτεκτόνων ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, θρήσκευμα, εκπαίδευση και αρχιτεκτονική φιλοσοφία.
 • Να συμβάλλει στην παραβολή των ιδεών και των αντιλήψεων των αρχιτεκτόνων που θα επωφεληθούν από τις κοινές εμπειρίες, εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας τις γνώσεις τους μέσα από τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ τους,
 • Να συμβάλλει στη δημιουργία, μεταξύ των αρχιτεκτόνων, σχέσης φιλίας, κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού,
 • Να συμβάλλει στη βελτίωση της άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα

Να διακηρύξει ότι:

 • η αρχιτεκτονική είναι υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος,
 • ο ουσιαστικός σκοπός του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα είναι η ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πληθυσμών,
 • η ανεξαρτησία, ελευθερία και ακεραιότητα αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες της αρχιτεκτονικής

Και να δηλώσει ότι:

Οι σχέσεις με άλλες διεθνείς Οργανώσεις είναι οι συμπληρωματικές κάθε μιας για τον χώρο στον οποίο αναφέρονται και σε καμιά περίπτωση δεν διατυπώνεται η έννοια της αντιπαλότητας. Άμεση συνεργασία με την UNESCO, την UIA, το CAE και την Ένωση των Αρχιτεκτόνων του Magreb.

3. Διοικητικά όργανα.

Τα διοικητικά όργανα της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου, σύμφωνα και με το καταστατικό, είναι η Γενική Συνέλευση και το Εκτελεστικό Γραφείο.

3.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης. Συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και λειτουργεί όπως στο Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό προβλέπεται.

3.2. Το Εκτελεστικό Γραφείο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και έχει τριετή θητεία. Αποτελείται από πέντε μέλη που σήμερα είναι: Πρόεδρος ο Patrice Genet Γαλλία, Αντιπρόεδρος ο Omar Farkhani Μαρόκο, Γενικός Γραμματέας ο David Pace Μάλτα, Ταμίας ο Giorgio Giani Ιταλία, Ειδικός Γραμματέας οAmir Turki Τυνησία, και συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο. Λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του. Μεγάλο μέρος του έργου του Εκτελεστικού Γραφείου παράγεται από τις Ομάδες Εργασίας, οι υπεύθυνοι των οποίων, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για θητεία όση και του Εκτελεστικού Γραφείου. Οι Ομάδες Εργασίας, ανοιχτές για κάθε ενδιαφερόμενο Σύλλογο ή Αρχιτέκτονα, είναι οι ακόλουθες:

3.2.1. Ομάδα εργασίας για την κληρονομιά (Heritage). Υπεύθυνος Pedro Guilherme, Πορτογαλία.

Στοχεύει στην σύσταση καταλόγου αξιόλογων περιοχών, συνόλων, οικισμών κλπ. των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου, προκειμένου να ενταχθούν στην προστασία της UNESCO και να διευκολυνθεί η διατήρησή τους.

3.2.2. Ομάδα εργασίας τεκμηρίωσης (Dicumar). Υπεύθυνος Seif Allah Alnaga, Αίγυπτος.

Ερευνά την Αρχιτεκτονική κληρονομιά του 20ου αιώνα στην Μεσόγειο και συντάσσει σχετικό κατάλογο σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας.

3.2.3. Ομάδα εργασίας βασικής αποστολής του Αρχιτέκτονα (Mission des base) υπεύθυνος Patrick Nelli, Γαλλία.

Συλλογή πληροφοριών και ανταλλαγή απόψεων για τους διαφορετικούς τρόπους επαγγελματικής δραστηριότητας στην Μεσόγειο (συμβάσεις, αμοιβές, υποχρεώσεις αρχιτεκτόνων κλπ.). Προτάσεις για βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος και της πρακτικής.

3.2.4. Ομάδα εργασίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη (développement durable). Υπεύθυνος Youssef Benjelloun, Μαρόκο.

Προτάσεις συγκεκριμένων όρων και μέτρων για έναν καθαρό επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της θέσης του Αρχιτέκτονα στο πεδίο της Αειφόρου Ανάπτυξης.

3.2.5. Ομάδα εργασίας για τις Αρχιτεκτονικές Σχολές (Ecoles d’ Architectures). Υπεύθυνος Αλβέρτος Αλληγορίδης, Γαλλία.

Επιδίωξη εδραίωσης σχέσης συνεργασίας μεταξύ των Σχολών Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε επίπεδο σπουδαστών και καθηγητών και προώθηση αμοιβαίας γνώσης Διδακτικών προγραμμάτων.

3.2.6. Ομάδα εργασίας Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια (Atelier d’ été). Υπεύθυνος Βασίλης Γρηγοριάδης, Ελλάδα.

Διαχειρίζεται και συντονίζει την οργάνωση Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων Αρχιτεκτονικής που στοχεύουν στην παροχή ευκαιρίας σε σπουδαστές διεξαγωγής ομαδικής έρευνας και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού πάνω σε συγκεκριμένο θέμα, σε χρόνο 2-3 εβδομάδων.

3.2.7. Ομάδα εργασίας βραβείο Σπουδαστή ( Prix d’ Etudiant). Υπεύθυνη Sedef Altun, Τουρκία.

Η UMAR σε συνεργασία με το Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο της Τουρκίας, Τμήμα της Αντάλειας, έχει καθιερώσει την βράβευση του έργου των Σπουδαστών Αρχιτεκτονικής των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου με κύριο κριτήριο την κατανόηση, αντίληψη και έννοια της Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.

3.2.8. Ομάδα εργασίας λέσχη UMAR (Club UMAR).

Προσφορά στους Αρχιτέκτονες της Μεσογείου σειράς υπηρεσιών σχετικών με το Αρχιτεκτονικό Σύμπαν. Πληροφορίες για Εκθέσεις, Συνέδρια, Ταξείδια μελέτης κλπ.

3.2.9. SYAMED

Σύλλογος Σπουδαστών Αρχιτεκτονικής και Νέων Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου, με έδρα το Κάϊρο και πρόεδρο τον Ahmed Mamdouch, Αίγυπτος

Η Ένωση των Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου στηρίζει αυτή την δραστηριότητα.

4. Μέλη της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου.

Σήμερα η Ένωση απαρτίζεται από δέκα οκτώ μέλη-Συλλόγους Αρχιτεκτόνων χωρών της λεκάνης της Μεσογείου.

Τα Ιδρυτικά μέλη της UMAR που υπογράφουν και το καταστατικό του Ρεθύμνου είναι: Αλβανία, Αλγερία, Αίγυπτος, Ελλάδα, Κύπρος, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Ισπανία, Τυνησία και Τουρκία.

Τα επόμενα κράτη μέλη εντάχθηκαν με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και είναι: Γαλλία, Μάλτα, Ισραήλ, Μαυριτανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Κροατία και Λίβανος

Γενικός Γραμματέας:
Fabian LLISTERRI
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Espana
Paseo de la Castellana 12 28046 Madrid Spain
Tel : +34 91 435 22 00
[email protected]


 

Σχετικά links:

Γενική Συνέλευση UMAR 22-23 Μαρτίου 2012, Κωνσταντινούπολη

Γενική Συνέλευση UMAR 18-19 Μαρτίου 2011, Αθήνα

Γενική Συνέλευση UMAR 5-6 Μαρτίου 2010, Αλεξάνδρεια – Αίγυπτος

Γενική Συνέλευση UMAR 12 Ιουνίου 2009, Πεσκάρα – Ιταλία

Γενική Συνέλευση UMAR 12-13 Ιανουαρίου 2009, Φεζ – Μαρόκο

Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια UMAR 2009

Γενική Συνέλευση UMAR 5-6 Απριλίου 2008, Μάλτα

Γενική Συνέλευση UMAR 13-14 Απριλίου 2007, Σικελία (Catania)

Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια UMAR 2007

Γενική Συνέλευση UMAR 28 Οκτωβρίου 2006, Μονπελιέ

Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια UMAR 2006