Διεθνείς Συνεργασίες

UIA: World Environment Day 2024 / Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2024

Αρχιτέκτονες για ένα Ανθεκτικό και Πράσινο Μέλλον

Σαν αρχιτέκτονες, έχουμε ευθύνη για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και παίζουν. Σε ευθυγράμμιση με το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2024—«Αποκατάσταση της Γης, Ερημοποίηση και Ανθεκτικότητα στην ξηρασία»—δεσμευόμαστε να μοιραστούμε την τεχνογνωσία μας στον σχεδιασμό και τον αστικό σχεδιασμό για να επαναφέρουμε τη φύση στις πόλεις μας. Δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε βιώσιμες πρακτικές που όχι μόνο αποκαθιστούν τη γη αλλά και οχυρώνουν τις αστικές περιοχές έναντι των επιπτώσεων της ερημοποίησης και της ξηρασίας.

  1. Σχεδιασμός Χώρων Πρασίνου σε Αστικές Περιοχές

Δεσμευόμαστε να δώσουμε προτεραιότητα στη δημιουργία χώρων πρασίνου στα αστικά μας σχέδια. Ενσωματώνοντας πάρκα, κήπους και πλατείες στα τοπία της πόλης, ενισχύουμε τη βιοποικιλότητα και παρέχουμε χώρους αναψυχής και χαλάρωσης για την κοινότητα. Αυτοί οι χώροι πρασίνου θα διανεμηθούν προσεκτικά για να εξασφαλιστεί μια ισορροπία δέντρων, φυτών και ανοιχτών περιοχών που ενθαρρύνουν μια αρμονική συνύπαρξη μεταξύ φύσης και αστικής ζωής.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι όταν αναφέρουμε το «πράσινο», δεν αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε περιοχές καλυμμένες με γρασίδι, αλλά μάλλον στην αξιοποίηση φυτικών ειδών που καταναλώνουν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους. Η προώθηση της χρήσης ξηρόφυτων ειδών, για άνυδρους κήπους ή ειδών με χαμηλή χρήση νερού είναι απαραίτητη, ειδικά σε ξηρά περιβάλλοντα.

  1. Ενσωμάτωση χαρακτηριστικών βιώσιμου σχεδιασμού

Τα σχέδιά μας θα ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα σε κάθε επίπεδο. Θα ενσωματώσουμε πράσινες στέγες, πράσινες προσόψεις, συστήματα δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης νερού, φιλικά προς το περιβάλλον οικοδομικά υλικά και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια και τα πολεοδομικά μας σχέδια. Αυτά τα χαρακτηριστικά όχι μόνο μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κατασκευών μας, αλλά ενισχύουν επίσης την ανθεκτικότητα των αστικών περιοχών σε προκλήσεις που σχετίζονται με το κλίμα, όπως η ξηρασία και οι ακραίες θερμοκρασίες. Θα δημιουργήσουμε ενδιάμεσες ζώνες μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού, συμβάλλοντας στη ρύθμιση της θερμοκρασίας των κτιρίων και παρέχοντας στους κατοίκους άμεση πρόσβαση στη φύση, ενισχύοντας την ευημερία τους και το συνολικό αστικό περιβάλλον.

  1. Σχεδιασμός Κατοικιών – Οικοτόπων για την Άγρια Ζωή

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της υποστήριξης της αστικής βιοποικιλότητας. Δημιουργώντας ενδιαιτήματα (περιοχές οικοσυστήματος) για την άγρια ​​ζωή μέσα στα περιβάλλοντα της πόλης, μπορούμε να συμβάλουμε στην οικολογική ισορροπία. Τα σχέδιά μας θα περιλαμβάνουν καταφύγια για πουλιά, πεταλούδες και μέλισσες. Θα δώσουμε προτεραιότητα στη χρήση αυτοφυών φυτών που προσελκύουν και συντηρούν την τοπική πανίδα. Αυτές οι προσπάθειες θα βοηθήσουν στη δημιουργία προστατευμένων οικοσυστημάτων εντός των αστικών περιοχών, προάγοντας την υγεία και την ευημερία όλων των κατοίκων της πόλης.

  1. Σχεδιασμός Πράσινων Υποδομών

Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πράσινων υποδομών σε όλες τις πόλεις μας. Αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό διασυνδεδεμένων χώρων πρασίνου, όπως διαδρόμων άγριας ζωής, γραμμικά πάρκα και διάσπαρτες περιοχές πρασίνου. Αυτά τα δίκτυα θα υποστηρίξουν τη βιοποικιλότητα, θα ενισχύσουν την αστική ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και θα βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα ζωής των πολιτών.

  1. Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

Πιστεύουμε στη δύναμη της εκπαίδευσης και της συμμετοχής της κοινότητας. Θα συμμετάσχουμε ενεργά σε εκπαιδευτικά προγράμματα, θα οργανώσουμε ομιλίες και εργαστήρια και θα προωθήσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στη δημιουργία πιο πράσινων αστικών περιβαλλόντων. Με την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της φύσης στις πόλεις και τον τρόπο προστασίας τους, στοχεύουμε να εμπνεύσουμε συλλογική δράση προς ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό αστικό μέλλον.

Ο επείγων χαρακτήρας της Δράσης

Η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει μεγαλύτερους, πιο έντονους και συχνότερους καύσωνες παγκοσμίως. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο αντίκτυπος μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού λόγω των τεράστιων συνεπειών του τόσο στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία.

Συνοψίζοντας, οι αρχιτέκτονες έχουν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία πιο πράσινων και πιο βιώσιμων πόλεων. Σχεδιάζοντας χώρους που ενσωματώνουν τη φύση, προωθώντας πρακτικές βιώσιμου σχεδιασμού και εκπαιδεύοντας την κοινότητα, μπορούμε να συμβάλουμε σημαντικά στην αποκατάσταση της γης, στην καταπολέμηση της ερημοποίησης και στην προώθηση της ανθεκτικότητας. Ας ενωθούμε στις προσπάθειές μας να σχεδιάσουμε αστικά περιβάλλοντα που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα αλλά και διασφαλίζουν ένα ακμάζον, βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Όπως τονίζεται στο 2024 World Environment Day Practical Guide, πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις φιλοδοξίες μας για την αποκατάσταση και διατήρηση των αστικών τοπίων μας. Μαζί, μπορούμε να μετατρέψουμε τις πόλεις μας σε φάρους βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας, όπου η φύση και η ανθρωπότητα συνυπάρχουν αρμονικά.