Διεθνείς Συνεργασίες

UIA / Region I / Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα «Αρχιτεκτονική για όλους: Εάν δεν είναι προσβάσιμο, δεν είναι προσιτό ή βιώσιμο»

Το διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο «Αρχιτεκτονική για όλους: Εάν δεν είναι προσβάσιμο, δεν είναι προσιτό ή βιώσιμο», θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαϊου 2022 και ώρα 16:00 CET.

Η προσβασιμότητα είναι ουσιαστικός παράγοντας για το σχεδιασμό οικονομικά προσιτών κατοικιών και την άρση των εμποδίων στη δημιουργία κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς.

Το σεμινάριο θα παρέχει ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας εργασίας που γίνονται στην Ευρώπη από μέλη του Προγράμματος της UIA “Architecture for All Work Programme” σε σχέση με την προσβάσιμη κατοικία.

Υποστηρίζει τρεις πυλώνες του φόρουμ που προσδιορίζονται ως εμπόδια : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Διασφαλίζει ότι η Πολιτική UIA για την Προσβασιμότητα, την Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον εφαρμόζεται στην ατζέντα του Φόρουμ ενεργοποιόντας οικονομικά προσιτή στέγαση.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο UIA AfA WP, το οποίο διοργανώνεται από το Διεθνές Φόρουμ του AHA.

Εγγραφή μέσω RIAI στον παρακάτω σύνδεσμο (link) :

https://www.riai.ie/whats-on/events/removing-barriers-if-it-is-not-accessible-it-is-not-affordable-or-sustainable