Διεθνείς Συνεργασίες

UIA: Καταστατικός Χάρτης. Εκπαίδευση για το Δομημένο Περιβάλλον σε παιδιά και νέους ανθρώπους. Architecture & Children Work Programme Έκδοση 2019

Σας ενημερώνουμε ότι συνημμένα θα βρείτε την επίσημη Ελληνική μετάφραση του Καταστατικού Χάρτη που εκδόθηκε από την Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) σε συνεργασία με την UNESCO για την Εκπαίδευση για το Δομημένο Περιβάλλον σε Παιδιά και Νέους Ανθρώπους.