Ενημέρωση

Τον ευτελισμό του κλάδου των Αρχιτεκτόνων καταγγέλει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΝ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για τη δρομολογούμενη, μέσω του συγκεκριμένου Π.Δ., προσπάθεια ισοπέδωσης και ευτελισμού των επιστημονικών και επαγγελματικών αντικειμένων των Αρχιτεκτόνων μελών του και την εκχώρησή τους σε επαγγελματίες άλλων κλάδων.

Επισημαίνεται ειδικότερα πως με τις διατάξεις του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, ρυθμίζονται θέματα που άπτονται άμεσα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Αρχιτεκτόνων, χωρίς μάλιστα να έχει υπάρξει καμία πρότερη ενημέρωση ή διαβούλευση. Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο, η δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που αποτελούν αμιγώς Αρχιτεκτονικά αντικείμενα (π.χ. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Εκπόνηση Μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, Εκπόνηση Μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, κλπ.).

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου υπογραμμίζει ότι η άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων σχετίζεται άμεσα και ουσιωδώς με την προστασία και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, την προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ανάδειξη του δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντός μας. Ως εκ τούτου τονίζει πως η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της πλήρους αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας των αρμόδιων Αρχιτεκτόνων επιστημόνων και όχι να ευνοεί, με νομοθετικές ή κανονιστικές πρωτοβουλίες, την οποιοδήποτε, χωρίς φραγμούς και πέρα από κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας, προσπάθεια «επαγγελματικού επεκτατισμού» των διαφόρων κλάδων.

Με βάση τα παραπάνω, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου διεκδικεί :

  • Την άμεση απαλοιφή των απαράδεκτων σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 και θέτει την Πολιτεία προ των ευθυνών της για τα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη εφαρμογή τους.
  • Τον διαχωρισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων: η Αρχιτεκτονική για τους Αρχιτέκτονες, τα Στατικά για τους Πολιτικούς Μηχανικούς, τα Τοπογραφικά για τους Τοπογράφους μηχανικούς, κ.ο.κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου αποφάσισε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση να επιδιώξει συναντήσεις με τους βουλευτές της Δωδεκανήσου, την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, τους τοπικούς φορείς το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, προκειμένου να εκθέσει αναλυτικά τις απόψεις και προτάσεις του επί του θέματος.

Τονίζει ωστόσο πως σε κάθε περίπτωση, δεν θα δεχθεί τη δημιουργία τετελεσμένων και ότι στο πλαίσιο της προάσπισης των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την ακύρωση των συγκεκριμένων διατάξεων.

Τέλος, θεωρεί εξαιρετικά σημαντική και αναγκαία την υλοποίηση της πρότασης του Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) Thomas Vonier, ότι «κάθε έργο πρέπει να έχει τον αρχιτέκτονά του», σε συνδυασμό με την πρόταση των Προέδρων των Περιοχών Ι και ΙΙ της UIA, με την οποία «δεν επιτρέπεται καμία επικάλυψη των επαγγελματικών δικαιωμάτων χωρίς τη διατήρηση της αποκλειστικότητας του ρόλου των Αρχιτεκτόνων, που έχει ως στόχο την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος».

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει στην πρόσφατη του ανακοίνωση το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, «στόχος του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη ενός επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των ειδικοτήτων των μηχανικών στους τομείς της εκπαίδευσης και των επαγγελματικών δικαιωμάτων, και η συνέχιση της προσπάθειάς του να μετατρέψει τις αντιπαλότητες σε γόνιμη συνεργασία, διατηρώντας με σαφήνεια την διακριτότητα των διαφορετικών επιστημονικών ρόλων δεδομένης μάλιστα της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής κρίσης».

Παρατίθεται το μήνυμα των Προέδρων των Regions I και ΙΙ της UIA που υιοθετήθηκε στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο “Economy, Society and Climate Change / Τhe impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate”, που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου 7 – 9 Νοεμβρίου 2018.

“The UIA Region 1 and 2 Presidents meeting endorsed the following proposals

1.UIA President Thomas Vonier proposal that -every building has to have an Architect- in combination with the proposal of Nikos Fintikakis UIA Vice President – Not to the overlapping of Professional rights by keeping the exclusivity of the role of Architects for the protection of the built environment of public interest

2.firmly maintain that the architects’ area of specialization should be distinguished regarding assignations to teach art-related subjects in General Education as well as Technical / Professional Secondary Schools. It is also accepted the relevance of Architecture as an academic discipline to these subjects “

 

 

Γιώργος Σκιαδόπουλος Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Γιώργος Περνάρης Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Νίκος Ζαρίφης Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Γιάννης Ματσαμάς Ταμίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Ανθούλα Τσιώκα Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου