Δομή

Τμήμα Μεσσηνίας

Διεύθυνση / Έδρα: Αναγνωσταρά 59, 24100 Καλαμάτα
Τηλέφωνο: 27210/80965
Fax: 27210/80965

Δ.Σ.:

Πρόεδρος : Γ. Μπαξεβανάκη
Αντιπρόεδρος : Χρ. Μακρής
Γραμματέας : Α. Ζέρβα
Ταμίας : Ι. Κανέλλης
Μέλη : Ε. Μπιτζάνης