Δομή

Τμήμα Λέσβου

Διεύθυνση / Έδρα: Ερεσού 5, 81100 Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 22510/48126, 22510/40847
Fax: 22510/48127

Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Π. Θεοδωρίδης
Αντιπρόεδρος: Γ. Σωσωνίδης
Γραμματέας: Ο. Κομίνη
Ταμίας: Θ. Σκαρλάτος
Μέλος: Π. Βεκρής