Ενημέρωση

Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για τη συνάντηση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ με την ομάδα «Προς το Α της αρχιτεκτονικής»

Με πρωτοβουλία του ΔΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, πραγματοποιήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του (5 Απριλίου 2017), συνάντηση με την ομάδα των Μάρω Αδάμη, Τάσου Μπίρη και Μανόλη Οικονόμου,  μελών της κίνησης «Πρός το Α της αρχιτεκτονικής».

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του ΔΣ από την πλευρά της ομάδας, σχετικά με την επιδίωξη των μελών της κίνησης να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της εισαγωγής στην εγκύκλια ύλη της δημόσιας εκπαίδευσης μιας ειδικής αρχιτεκτονικής παιδαγωγικής, μόρφωσης και καλλιέργειας (όπως πχ. σήμερα συμβαίνει με τη ζωγραφική και τη μουσική). Η διαδικασία αυτή προβλέπεται να διαρκεί από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο και κατόπιν να συνεχίζεται ως εθελούσια δια βίου μάθηση.

Κατά τη ζωντανή συζήτηση που ακολούθησε σε αναφορά με την παραπάνω ιδέα, η ομάδα παρέδωσε στο ΔΣ το ειδικό τεύχος όπου αναλύεται το ιστορικό της ιδέας και το προτεινόμενο πλαίσιο δράσης για την υλοποίηση της.

Από την πλευρά του, το ΔΣ εξέφρασε το ενδιαφέρον του σε αναφορά με τα παραπάνω, ιδιαιτέρως μάλιστα ως προς το σκέλος τους που σχετίζεται με την αρχιτεκτονική και την παιδική ηλικία. Και τούτο, γιατί ανάλογες δράσεις απασχολούν έντονα και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων.

Επίσης, εκφράσθηκε και από τις δύο πλευρές η πρόθεση να συμμετάσχουν αμφίπλευρα σε –σχετικές με το θέμα- δράσεις τους, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού ελεύθερου διαλόγου.

Στο πνεύμα αυτού του διαλόγου, η ομάδα της κίνησης, προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου να συμμετάσχουν (είτε ως εισηγητές, είτε ως ακροατές) στην πρώτη ημερίδα της κίνησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2017, στην «Αίθουσα Καυτατζόγλου- Τελετών» του κτιρίου Αβέρωφ της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.

Τέλος, το ΔΣ προσφέρθηκε να αναρτήσει στον ιστότοπο του Συλλόγου τα στοιχεία του ιστοτόπου της ομάδας (και της κίνησης στην οποία συμμετέχει) που είναι τα εξής: www.aarxitektonikis.blogspot.gr.

Εκεί, τα μέλη του Συλλόγου θα μπορούν να ενημερώνονται για θέματα που    -όπως ήδη αναφέρθηκε- αφορούν στο ιστορικό, τις μέχρι σήμερα και μελλοντικές δράσεις, καθώς και στην προγραμματιζόμενη ημερίδα της κίνησης .

(Σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών θα είναι ο Νίκος Φιντικάκης από το ΔΣ και ο Τάσος Μπίρης από την ομάδα).