Ενημέρωση

Συνέδριο Σκυροδέματος στην Κύπρο, 11 Νοεμβρίου 2023, Λευκωσία

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) διοργανώνει το πρώτο «Συνέδριο Σκυροδέματος» στην Κύπρο, το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia, στην Έγκωμη.

Για περισσότερες πληροφορίες, πρόγραμμα και εγγραφές ακολουθείστε το σύνδεσμο https://events.spolmik.org/

Ειδικές τιμές για συμμετοχή 5 ή/και περισσοτέρων ατόμων από την ίδια Εταιρεία/Υπηρεσία!

Εγγραφές μέχρι 03 Νοεμβρίου 2023!

*Το Συνέδριο απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς, λειτουργούς σε Δημόσιους Φορείς, Υπηρεσίες και Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον Κατασκευαστικό Τομέα, καθώς και σε στελέχη  Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Μελετητές, Εργολάβους και γενικά στον Τεχνικό Κόσμο της Κύπρου και όλους όσους δραστηριοποιούνται στον Κατασκευαστικό Τομέα και στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας για το σκυρόδεμα.


Πρόγραμμα και Εγγραφές

pdf
424 KB
Δήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
14 KB