Ο Σύλλογος

Συλλογική Κίνηση Αρχιτεκτόνων Ελλάδας

Η Συλλογική Κίνηση Αρχιτεκτόνων Ελλάδας εκπροσωπεί αρχιτέκτονες που είναι ενεργοί στα πλαίσια των κατά τόπους συλλόγων χωρίς κομματικές ταμπέλες και εξαρτήσεις. Η κίνηση αυτή έχει ως βάση την συνεργασία που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ διαφόρων αρχιτεκτονικών συλλόγων και ευελπιστεί στην εξέλιξή της.

Γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύλλογοι και πιστεύουμε ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν και να οργανωθούν μεταξύ τους βοηθώντας ο ένας τον άλλο.

Η παραταξιακή και κομματική δομή που επικρατεί αυτή την στιγμή, ευνοεί υποψηφίους που συχνά δεν έχουν καμία σχέση με τα αρχιτεκτονικά ζητήματα της Περιφέρειάς τους, αγνοώντας και απέχοντας από κάθε αντίστοιχη δράση.

Θεωρούμε ότι οι αρχιτέκτονες που δρουν στους συλλόγους προσπαθώντας μόνοι σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες χρειάζονται να εκπροσωπηθούν στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ μεταφέροντας την δυναμική τους και το πάθος τους σε μια δομή που φαίνεται να έχει χάσει την επαφή με την βάση της.

Μόνο έτσι υπάρχει πιθανότητα να ξεπεραστεί η χαρακτηριστική αδιαφορία που επιδεικνύουν οι συνάδελφοί μας τα τελευταία χρόνια ώστε τα αρχιτεκτονικά ζητήματα να μπουν ξανά στο κέντρο του ενδιαφέροντος.