Ενημέρωση

Συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»

Συνημμένα θα βρείτε το απόσπασμα από το 32ο Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παύλου Μελά που αφορά στην Απόφαση με αριθμό 493/2021 με θέμα : Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ».