Ενημέρωση

Στη δημοσιότητα οι κεντρικοί άξονες των διακριθείσων προτάσεων του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου στη Ρόδο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΣΩN ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

Στη δημοσιότητα τίθενται οι κεντρικοί άξονες των διακριθείσων προτάσεων του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου στη Ρόδο. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει πρώτο βραβείο, δεύτερο βραβείο και 3 τρίτα βραβεία κατ’ ισομοιρίαν  ως εξής:

 

1ο βραβείο

Αρχιτέκτονες: Θωμίδου Άλκηστις-Αθανασία

Συνεργάτες: Gianmaria Socci, Giulia Domeniconi

 

Σύμφωνα με τους συναδέλφους:

«Αστική Όαση

Το πράσινο και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα

στο δομημένο χώρο μιας πόλης επηρεάζοντας την ομαλή ανάπτυξη των ανθρώπων

ως βιολογικά και κοινωνικά όντα.

Η πρόταση αποσκοπεί στην αποκατάσταση αυτής της ισορροπίας, μετατρέποντας

την πλατεία Χαρίτου σε ένα πράσινο πυρήνα, ένα χώρο περιπάτου, αναψυχής και

υποδοχής πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων/ εκδηλώσεων, ένα ζωντανό

οργανισμό της πόλης όλες τις ώρες της ημέρας και καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Με τη χρήση πρασίνου και φυσικού περιβάλλοντος η πρόταση αναγνωρίζει μια

σημαντική δυναμική για την επανασύνδεση των πολιτών με την πόλη τους και τον

επαναπροσδιορισμό της σχέσης τους με το αστικό φυσικό περιβάλλον.

Με αυτό τον τρόπο διερευνά τις δυνατότητες εισαγωγής στοιχείων του φυσικού

περιβάλλοντος στο αστικό περιβάλλον. Όχι με την έννοια της επιστροφής στην φύση

αλλά με την ένταξη της στον αστικό χώρο, σαν τόπο παραγωγής πολιτισμού,

κουλτούρας και καλλιέργειας του ατόμου.

….

Όλοι οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν στην υπόθεση πως η ενσωμάτωση της

περιβαλλοντικής συνιστώσας στο επίπεδο του σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων

παρουσιάζεται ως εναλλακτική στον επαναπροσδιορισμό των ελευθέρων χώρων και

στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. ….»

Η πλήρης τεχνική έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο http://www.rhodes.gr/?page_id=7503

 

2ο βραβείο

Αρχιτέκτονες: Βασίλειος Βασιλόπουλος, Χαρίλαος Παπαευστρατίου

 

Σύμφωνα με τους συναδέλφους:

«Συνθετικές αρχές λειτουργικά, αισθητικά, οικονομικά κριτήρια της

πρότασης.

Οι συνθετικές αρχές και τα λειτουργικά, αισθητικά, οικονομικά κριτήρια που

κατεύθυναν την παρούσα αρχιτεκτονική πρόταση διαμορφώθηκαν με βάσει τους

παρακάτω στόχους:

Α) Την ανάδειξη και την ενίσχυση του μνημειακού (αξονικού-συμμετρικού) χαρακτήρα

της πλατείας, όπως εξ’ αρχής χαράχτηκε από τον αρχικό σχεδιαστή, μαζί με τους

γύρω δρόμους.

  1. B) Την αποκάλυψη της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ποιότητας, που ενυπάρχει στο

χώρο της πλατείας, βάσει των αρχικών της προδιαγραφών, η οποία όμως παραμένει

ως σήμερα ουσιαστικά ανεκδήλωτη.

Γ) Την ανάδειξη των χουρμαδιών ως του πλέον χαρακτηριστικού στοιχείου της

πλατείας που με το ρυθμό τους συντονίζουν τον σχεδιασμό της προτεινόμενης

διαμόρφωσης.

Δ) Την απόδοση περισσότερου ζωτικού χώρου στο εσωτερικό της πλατείας για τους

χρήστες, που θα ενθαρύνει την φιλοξενία πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων.

Ε) Την αρμονική ένταξη της πλατείας στο αστικό και πολιτισμικό περιβάλλον αλλά και

στο κλίμα της περιοχής, καθώς και την οικονομία τόσο της κατασκευής όσο και της

συντήρησης της. ….»

Η πλήρης τεχνική έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο http://www.rhodes.gr/?page_id=7653

 

3ο βραβείο

(Ένα από τρία ισότιμα κατά αύξοντα κωδικό αριθμό συμμετοχής)

Αρχιτέκτονες:  Ελένη Εμμανουλοπούλου, Ιωάννης Φραγκάκης

Συνεργάτες: Λαμπρινή Λύρου (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής), Παναγιώτης Χόνδρου (Φοιτητής Αρχιτεκτονικής)

 

Σύμφωνα με τους συναδέλφους:

«… Η διερεύνηση της κεντρικής ιδέας

Η παρέμβαση στην περιοχή μελέτης έχει ένα αυτονόητο στόχο: την άρση της απομόνωσης της και την πλήρη λειτουργική επανένταξή της στην πόλη της Ρόδου. Για την επίτευξη τους τίθενται οι παρακάτω βασικές προτεραιότητες:

α) Αποδυνάμωση της περιμετρικής κυκλοφορίας που σήμερα χρησιμοποιεί την περιοχή και πρακτικά την παρακάμπτει, την απομονώνει και την κατακερματίζει.

β) Πλήρης ανάκτηση του χώρου της πλατείας μέσω μιας δυναμικής συνθετικής παρέμβασης που θα την επαναπροσδιορίσει ως θελκτικό προορισμό τόσο από τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της πόλης.

Παρότι είναι πάγια και διαρκής η ανάγκη δημιουργίας ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και αναψυχής, το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι απλώς η ανάπλαση και ενσωμάτωση ενός ελεύθερου χώρου. Αναζητείται ένα νέο «σενάριο» που θα επενδύει στη δημιουργία διακριτής ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας του χώρου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πολυδιάστατου χώρου που ρέει δυναμικά επιτρέποντας πολλαπλές αναγνώσεις, και ο οποίος σταδιακά γίνεται αναγνωρίσιμος ως ένας ιδιαίτερος τόπος.

Ανάλυση της συνθετικής πρόταση.. ….»

Η πλήρης τεχνική έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο http://www.rhodes.gr/?page_id=7688

 

3ο βραβείο

(Ένα από τρία ισότιμα κατ’αριθμιτική/ αλφαβητική σειρά)

Αρχιτέκτονες: Ευάγγελος-Μάριος Λιάρος, Ευθυμία- Ειρήνη Τσιανάκα, Νικόλαος-Ορφέας Χαιρέτης, Θωμάς Χολέβας

Σύμβουλος: Νικόλαος Γρυλλάκης Πολ.Μηχανικός

 

Σύμφωνα με τους συναδέλφους:

«… ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πρόταση αφορά σε έναν ενιαίο ελεύθερο χώρο, με υπόγειες θέσεις στάθμευσης,

εξυπηρετώντας την κίνηση των Ι.Χ. αυτοκινήτων προς το χώρο στάθμευσης μόνον

από τις οδούς Αστυπάλαιας και Νισύρου. Ο εσωτερικός περιμετρικός δρόμος στην

πλατεία προτείνεται για πεζοδρόμηση και χρήση από οχήματα έκτακτης ανάγκης και

εφοδιασμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι προσκείμενοι στην πλατεία δρόμοι

χαρακτηρίζονται ως ήπιας κυκλοφορίας, με κύριο φορέα του οδικού δικτύου να

απομένει μόνον η περιμετρική παραλιακή οδός (Καλύμνου, Κω και Λέρου).

Ο ελεύθερος χώρος της πλατείας, μεταξύ του άξονα των διαμορφώσεων και του

περιμετρικού πεζοδρόμου παραλαμβάνει πλακόστρωση από πλάκες πωρόλιθου,

διακοπτόμενη από μικρότερες στρώσεις χυτού υλικού, η οποία εγκιβωτίζει παρτέρια

για τις προτεινόμενες φυτεύσεις, και μαζί με τις διπλές σειρές χουρμαδιών ορίζει τον

κεντρικό άξονα διαμορφώσεων και από τις τέσσερις πλευρές, σημαίνοντας και με

αυτόν τον τρόπο την αρχή και το τέλος του. ….»

Η πλήρης τεχνική έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο http://www.rhodes.gr/?page_id=7697

 

3ο βραβείο

(Ένα από τρία ισότιμα κατ’αριθμιτική/ αλφαβητική σειρά)

Αρχιτέκτονες: Ξανθή Σωτηράκη, Έλλη Καρυάτη, Δανάη Μαυρίδου

Συνεργάτης: Χρυσή Σωτηράκη (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής)

 

Σύμφωνα με τους συναδέλφους:

«… Άξονες σχεδιασμού | Στρατηγικές

Τα παραπάνω δεδομένα δίνουν την αφετηρία για την ανάπτυξη στόχων και στρατηγικών

γύρω από την διαμόρφωση της περιοχής. Η ανάδειξη της πλατείας Χαρίτου και

η ένταξη της στη ζωή της πόλης αποτελούν τον βασικότερο στόχο. Παρόλο που

χωροθετείται στο κέντρο της νέας πόλης, βρίσκεται μακριά από την κύρια ζωή της και

τις βασικές διαδρομές των κατοίκων και των επισκεπτών. Οι βασικότερες στρατηγικές

είναι η χωροθέτηση νέων χρήσεων, ικανών να προσελκύσουν τους χρήστες της πόλης

(κατοίκους και επισκέπτες), η συνομιλία της πλατείας με το κέντρο πολιτισμού της

πόλης, Νεστορίδειο Μέλαθρον, και η διευθέτηση των ροών πεζών και οχημάτων από

και προς το σημείο. Επιπρόσθετα οι νέες χρήσεις έχουν στόχο να προσκαλέσουν σε

διάδραση επισκέπτες και κατοίκους ώστε να καταστεί βιώσιμή η έντονη συνύπαρξη

αυτών κατά την θερινή περίοδο. Στον νέο αυτό τόπο συνάντησης χωροθετούνται

χώρος εκδηλώσεων σε συνδυασμό με το Νεστορίδειο Μέλαθρον, χώρος παιδικού

παιχνιδιού, χώροι καθιστικών υπαίθρια δανειστική βιβλιοθήκη κ.α. Επιπλέον, όσο αυτό

είναι δυνατό, η πλατεία αρχίζει να επεκτείνεται έξω από τα όριά της, με τις ελάχιστες

δυνατές επιπτώσεις στο υπάρχον οδικό δίκτυο, ώστε να γίνεται αντιληπτή από τους

γύρω δρόμους και τα οικοδομικά τετράγωνα. ….»

Η πλήρης τεχνική έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο http://www.rhodes.gr/?page_id=7702

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου επιθυμεί να συγχαρεί όλους τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού για τη δυναμική τους επιστημονική παρουσία και τη στήριξη του εγχειρήματός αυτού, γεγονός που αποκτά ξεχωριστή σημασία λόγω της τρέχουσας δυσμενούς περιόδου για τον κλάδο των μηχανικών, ο οποίος βάλλεται συνεχώς, αδιαλείπτως και αδίκως. Επίσης, επιθυμούμε να συγχαρούμε ιδιαίτερα τους συναδέλφους των οποίων οι προτάσεις διακρίθηκαν.

Αποτελεί κοινό στόχο του Δήμου και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων να πραγματοποιηθεί μία έκθεση στην οποία θα παρουσιαστούν όλες οι συμμετοχές. Το θέμα της έκθεσης συζητήθηκε εκτενώς στην τριμερή θεσμική συνάντηση στις 02/11/2016 μεταξύ Δήμου, ΣΑΔ και Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.

 

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η επιτυχία του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών που αφορά την ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου (εκατό χουρμαδιών), γεγονός που προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό συμμετοχών που υπεβλήθησαν (38). Οι προτάσεις προήλθαν από συμμετέχοντες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, γεγονός που καταδεικνύει και πιστοποιεί τη μεγάλη σημασία της συγκεκριμένης κοινής πρωτοβουλίας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και του Δήμου Ρόδου.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 19 Ιουλίου του 2016, κατόπιν ενός περίπου χρόνου (Ιούνιος 2015) προετοιμασίας από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και τον Δήμο Ρόδου.

 

Γιώργος Σκιαδόπουλος Πρόεδρος ΣΑΔ  
Γιώργος Περνάρης Αντιπρόεδρος ΣΑΔ  
Αναστασία Μαργιέ Γ. Γραμματέας ΣΑΔ  
Νίκος Παπαγρηγορίου Μέλος ΔΣ ΣΑΔ  
Γιάννης Ματσαμάς Μέλος ΔΣ ΣΑΔ