Δομή

Συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας 2000-2002

4η Συνεδρίαση: Αθήνα 18 Μαίου 2002

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Α.Π. 28801, Αθήνα 26 Απριλίου 2002

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού, προσκαλεί τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ στη συνεδρίαση της τέταρτης (4ης) τακτικής σύγκλησης της Αντιπροσωπείας.

Η συνεδρίαση θα γίνει την Παρασκευή 10 Μαΐου 2002 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

 1. Καθορισμός Ημερομηνίας Εκλογών
 2. Τροποποίηση 12.1 άρθρου και κατάργηση 12.3 άρθρου του Καταστατικού (δυνατότητα ίδρυσης Τμήματος στο Νομό Αττικής)
 3. Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ. για την περίοδο 2000-2002
 4. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. – Προϋπολογισμός
 5. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
 6. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 18 Μαΐου 2002 και ώρα 10.00 το πρωί στο Τ.Ε.Ε. (Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Προκειμένου να συζητηθεί το 2ο θέμα (τροποποίηση του Καταστατικού) απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 50% + 1 των μελών της Αντιπροσωπείας και η σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ των μελών αυτών.

Επισημαίνουμε ότι λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης είναι σημαντική η μαζική συμμετοχή των μελών της Αντιπροσωπείας στη συγκεκριμένη αυτή συνεδρίαση.

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Α.Π. 28989, Αθήνα 20 Μαΐου 2002

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Μαΐου 2002 η συνεδρίαση της τέταρτης (4ης) τακτικής Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Στη συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν σημαντικά θέματα όπως αυτά συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

Α. Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Η Αντιπροσωπεία αποφάσισε πως οι πανελλαδικές εκλογές για την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων θα διεξαχθούν την Κυριακή 30 Ιουνίου 2002. Για τη συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές αποφασίστηκε επίσης:

 • Νέα μέλη μπορούν να εγγραφούν έως 25.6.2002
 • Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν έως 17.6.2002
 • Ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι συνάδελφοι -και την ημέρα των εκλογών- εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους για τα έτη 2000 και 2001.

Τέλος καθορίστηκε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα διεξάγει τις εκλογές.

Β. Τροποποίηση άρθρων καταστατικού για δυνατότητα ίδρυσης Τμήματος Ν. Αττικής

Το Προεδρείο διαπίστωσε πως ο αριθμός των παρόντων δεν επαρκούσε για τη συζήτηση του θέματος αυτού και επομένως δεν συζητήθηκε το θέμα.

Γ. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. για την περίοδο 2000-2002

Σε όλους τους Αντιπροσώπους διατέθηκε ειδικό τεύχος με τον απολογισμό του Δ.Σ. καθώς και με τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό. Ο Πρόεδρος Τ. Γεωργακόπουλος και ο Γεν. Γραμματέας Θ. Παππάς ανέπτυξαν το θέμα και ανέλυσαν τις δράσεις του Δ.Σ. στους τομείς για:

 • Την οργανωτική διάρθρωση και τη λειτουργική αναδιάρθρωση του Συλλόγου
 • Τις δράσεις για την αρχιτεκτονική και τις εκδηλώσεις
 • Τα θέματα διεθνών σχέσεων και τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
 • εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο αυτή
 • Τις παρεμβάσεις για όλα τα ζητήματα και κυρίως για τα θέματα του περιβάλλοντος, της πόλης, της αρχιτεκτονικής
 • Τις θέσεις για τα θεσμικά και επαγγελματικά θέματα

Μετά από διεξοδική συζήτηση ο απολογισμός δράσεων για τη διετία 2000-2002 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με 39 ψήφους υπέρ, 21 κατά και 1 λευκό. Ο οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ενόψει των επικείμενων εκλογών στις 30 Ιουνίου 2002, καλεί όλους τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα, να λάβουν μαζικά μέρος στις εκλογές ώστε να ενδυναμωθεί ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με στόχο την αναβαθμισμένη λειτουργία του προς όφελος των αρχιτεκτόνων και της αρχιτεκτονικής.

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Γ. Παπαγιαννόπουλος


3η Συνεδρίαση: Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2001

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Α.Π. 28160, Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2001

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η 3η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ θα γίνει την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2001 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Δ.Σ. (περίοδος Μαρτίου 2001 – Νοεμβρίου 2001)
 2. Ασφαλιστικό – πλαίσιο για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
 3. Συγκρότηση μετώπου Ελλήνων αρχιτεκτόνων για την αρχιτεκτονική και την προώθηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων
 4. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2001 και ώρα 10.00 το πρωί στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (Καραγ. Σερβίας 4, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


2η Συνεδρίαση: Αθήνα 17 Μαρτίου 2001

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Προς τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η 2η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ θα γίνει την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2001 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Δ.Σ.
  (περίοδος Μαΐου 2000 – Φεβρουαρίου 2001)
 2. Τα θεσμικά προβλήματα του κλάδου
  Πλαίσιο παρεμβάσεων
 3. Προβολή και αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής
  Πανελλαδικό πρόγραμμα δράσεων του κλάδου
 4. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 17 Μαρτίου 2001 και ώρα 10.00 το πρωί στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα, 5ος όροφος).
Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).
Σημειώνεται πως στην έναρξή της έχουν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, εκπρόσωποι της UIA και CAE καθώς και εκπρόσωποι της Πολιτείας.
Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

Για το Προεδρείο
Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Η 2η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Μαρτίου 2001 στην Αθήνα.
Το Προεδρείο του Δ.Σ. ενημέρωσε το σώμα για τις δράσεις του Δ.Σ. για την περίοδο Μαίου 2000 – Μαρτίου 2001 και ακολούθησε εκτενής συζήτηση για όλα τα θέματα με έμφαση στα:

 • Θεσμικά προβλήματα του κλάδου
 • Προβολή – αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής

Η Αντιπροσωπεία καθόρισε το πλαίσιο δράσεων για την επόμενη περίοδο και ειδικότερα:

Για το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος
Άμεσο στόχο αποτελεί η άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες με βάση την Κ.Ο. 80/354/ΕΟΚ και τα Π.Δ. 107/93 και 272/00. Η εφαρμογή των παραπάνω, η έκδοση εγκυκλίου από το ΥΠΕΧΩΔΕ για απαρέγκλιτη τήρησή τους με την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για απαγόρευση άσκησης της αρχιτεκτονικής από τεχνικά επαγγέλματα που δεν εμπίπτουν στο παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, αποτελούν την άμεση προτεραιότητα.
Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκεται συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και προς υποβοήθηση για την επίτευξη του στόχου, θα πραγματοποιηθεί εντός του Μαίου συνδιάσκεψη όλων των Αρχιτεκτονικών Ενώσεων των Ευρωπαϊκών χωρών στην Αθήνα, ενώ θα συσταθείΕθνική Επιτροπή Θεσμικού Πλαισίου από ολόκληρη την αρχιτεκτονική κοινότητα.

Για την “ανωτατοποίηση” των ΤΕΙ
Πέραν της προσφυγής της Ένωσης στο ΣτΕ για την ακύρωση του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ Πάτρας, ο κλάδος απαιτεί την κατάργησή του και την ακύρωση της διαδικασίας για έκδοση Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.
Σχετικά με το νομοσχέδιο για την “ανωτατοποίηση” των ΤΕΙ, η Αντιπροσωπεία, σε συνεργασία με ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο, αξιώνει τηναπόσυρση του νομοσχεδίου και ην έναρξη ειδικού διαλόγου για διαμόρφωση μιας ποιοτικής τεχνικής πυραμίδας σε όλα τα επίπεδα που θα ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
Ειδικότερα για τις εξελίξεις σε σχέση με τη διακήρυξη της Μπολώνια, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σε συμφωνία με όλα τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων της χώρας, θεωρεί πως οι σπουδές στην αρχιτεκτονική δεν μπορεί να υπόκεινται σε τεχνικές επεξεργασίες του τύπου 3+2. Η εκπαίδευση και η απόκτηση πτυχίων προϋποθέτουν τουλάχιστον 5ετή εκπαίδευση.

Για την προβολή και αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής
Η Ένωση θα προωθήσει δράσεις για την προβολή και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού έργου στην ελληνική κοινωνία.
Βασική επιδίωξη αποτελεί η άσκηση εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική και γι’ αυτό ζητείται συνάντηση με το ΥΠΠΟ.
Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η πραγματοποίηση του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση της μπιενάλε αρχιτεκτονικού έργου και καθιέρωση βραβείων αρχιτεκτονικής.

Εκδηλώσεις αρχιτεκτονικής αποτελούν βασική στόχευση και αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η πραγματοποίηση:

 • ενός φόρουμ ενημέρωσης για τα Ολυμπιακά Έργα σε σχέση με την ένταξη αυτών στις λειτουργίες της πόλης
 • εκθέσεις με θέμα “Βερολίνο: Αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις στη 10ετία του 90”
 • έκθεση στα πλαίσια του συνεδρίου του CAE που θα γίνει στο Βερολίνο τον Οκτώβρη του 2001 με θέμα “Αστικές αναπλάσεις στην Ευρώπη”

Αποφασίστηκε επίσης το επόμενο Συντονιστικό να πραγματοποιηθεί στην Καβάλα και ταυτόχρονα να γίνει εκδήλωση σε συνεργασία με τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων των Αρχιτεκτονικών Σχολών της χώρας με θέμα “η συμβολή του κλάδου στα προγράμματα σπουδών της αρχιτεκτονικής”.

Τέλος η Αντιπροσωπεία ενέκρινε ψηφίσματα για τα παρακάτω θέματα:

 • Kατά της αναθεώρησης των άρθρων 24, 94, 95 και 100 του Συντάγματος
 • Κατά της χωροθέτησης του Ολυμπιακού Κέντρου κωπηλασίας – καγιάκ στην περιοχή Μαραθώνα – Σχοινιά
 • Για τη νόμιμη εφαρμογή της απλής αναλογικής στα αποτελέσματα των εκλογών ΤΕΕ της 26.11.2000

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


1η Συνεδρίαση: Αθήνα 27 Μαΐου 2000

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνάδελφε,

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 20.2.2000, όπως αυτά εκδόθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, έχεις εκλεγεί μέλος της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ.
Η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 27 Μαίου 2000 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα (5ος όροφος).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Αντιπροσωπείας
2. Εκλογή δεκαπενταμελούς Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου
3. Διάφορα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα

Για το Προεδρείο
Η Πρόεδρος
Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Στη συνεδρίαση ατης Αντιπροσωπείας (27.05.2000)εκλέχτηκε το νέο Προεδρείο της, το οποίο αποτελείται από:
Πρόεδρο: Παπαγιαννόπουλος Γιώργος – Αθήνα
Αντιπρόεδρο: Τσουκάτος Γιάννη – Χανιά
Αντιπρόεδρο: Καραμπίνη-Σαββίδου Πόλυ – Αθήνα