Ενημέρωση

ΣΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ : Αποζημίωση ελευθέρων επαγγελματιών εκπροσώπων Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ) και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)

ΑΠ 3960                                                                                  Αθήνα 3 Μαρτίου 2023

      

Προς

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών

 

Κοινοποίηση :

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  • ΥΠΕΝ
  • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφέρειας
  • Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
  • ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ)
  • Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων Περιφέρειας
  • Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

 

 

Θέμα: Αποζημίωση ελευθέρων επαγγελματιών εκπροσώπων Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ) και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής  (ΣΑ)

Σχετικά: ΦΕΚ αποζημιώσεων -Τεύχη Υ.Ο.Δ.Δ.: ΦΕΚ 178/13.03.2020, ΦΕΚ 141/26.02.2021, ΦΕΚ 156/04.03.2022 και ΦΕΚ 115/09.02.2023. Επίσης Έγγραφο ΣΑ Νήσων (24.02.2023).

 

Το θέμα τίθεται υπό συζήτηση με τα εμπλεκόμενα μέλη ύστερα από διαμαρτυρίες μελών εκπροσώπων των ΣΑ τις οποίες δεχόμαστε όλο και περισσότερο το τελευταία διάστημα σχετικά με τις αποζημιώσεις τους για όλες τις Συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέχουν.

Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά ΦΕΚ που εκδίδονται από το Υπ. Εσωτερικών συνήθως τον Φεβρουάριο κάθε έτους προβλέπεται το παρακάτω: ”Καθορίζουμε την αποζημίωση εκάστου ιδιώτη – μέλους των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής, σε τριάντα ευρώ (30 €) ανά συνεδρίαση και για έως είκοσι (20) συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μέχρι τις 31.12”.

Πιστεύουμε  είναι σαφές ότι η αποζημίωση αφορά έως 20 Συνεδριάσεις από την ημέρα δημοσίευσης του κάθε ΦΕΚ έως το τέλος της κάθε χρονιάς. Τις τελευταίες μέρες ενημερωθήκαμε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ερμηνεύει διαφορετικά την ανωτέρω διάταξη και ορίζει ότι θα αποζημιώνονται μόνο όσοι έχουν συμμετάσχει στις 20 πρώτες συνεδριάσεις κάθε έτους από τη στιγμή έκδοσης του ΦΕΚ. Η λέξη «πρώτες» δεν αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Ακόμη στοιχεία που θέτουμε υπόψη σας είναι ότι τα περισσότερα Συμβούλια πραγματοποιούν τουλάχιστον 40 συνεδριάσεις ανά έτος ενώ κάποια εξ αυτών λόγω ύπαρξης πολλών θεμάτων με παρατηρήσεις, επανυποβολές κλπ. συνεδριάζουν κάποιες φορές και δύο φορές την εβδομάδα. Επιπλέον η ενασχόληση των μελών δεν περιορίζεται μόνο στη διάρκεια της συνεδρίασης αλλά και πριν και μετά από αυτήν, τόσο κατά την εξέταση των μελετών, όσο και κατά την τεκμηρίωση των γνωμοδοτήσεων. Από την άλλη ο χρόνος αναμονής για την εξέταση ενός θέματος ξεπερνά κατά πολύ το δίμηνο και σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει πλέον και τους τέσσερις  μήνες. Εάν εφαρμοστεί η παραπάνω ερμηνεία για την αποζημίωση των μελών, αυτόματα θα αποτελεί αντικίνητρο για τη συμμετοχή των ιδιωτών-μηχανικών στα Συμβούλια με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να αναζητούν παραίτηση και κατά συνέπεια το χρονικό διάστημα αναμονής εξέτασης των θεμάτων να αυξηθεί με ότι αυτό συνεπάγεται για το ελεύθερο επάγγελμα, την κατασκευή αλλά κυρίως για την προστασία του δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος.

Η αναγκαιότητα ύπαρξης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικού Ελέγχου υφίσταται και αποτελεί θεσμοθετημένο διαδικασία υποχρεωτική από τις ισχύουσες διατάξεις και απαραίτητη για την διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος. Υφίσταται εδώ και δεκαετίες με τις Επιτροπές ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου παλαιότερα και των ΣΑ εδώ και μια δεκαετία ενώ σύμφωνα με το Ν. 4495/17 αρ. 7 αποτελεί προϋπόθεση για κάθε οικοδομική εργασία (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση) σε κτίρια, οικόπεδα ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, άρθρο 10 περιβαλλοντικό ισοζύγιο, εργασίες σε διατηρητέα κτίρια, έγκριση αυθαιρεσιών αρ.116 εντός των Ιστορικών κέντρων και διαμορφώσεις σε κοινόχρηστους χώρους.

Βάσει όλων αυτών και καθόσον το κείμενο των ΦΕΚ παραμένει ίδια ως προς τη διατύπωση τους (βλ. σχετικά) παρακαλούμε για την επανεξέταση της απόφασης και την ορθή ερμηνεία της τόσο για τα έτη 2021, 2022 , την άμεση πληρωμή των ΔΠΥ που έχουν ήδη εκδοθεί με εντολή σας, ώστε οι συνεδριάσεις και ο θεσμός να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του. 

Οι επιτροπές είναι πλέον αμειβόμενες και είναι απαραίτητο να αποζημιώνονται οι συνάδελφοι για όλες τις Συνεδριάσεις που συμμετέχουν.

Απόφαση του ΔΣ του Τμήματος  Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ