Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αττικής

Προς:

  • Μέλη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Αττικής
  • ΣΑΔΑΣ – Τμήμα Αττικής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή

στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αττικής

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων έχοντας υπόψη τους Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011) & Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/08.08.2013) καλεί:

α) τα μέλη του, που επιθυμούν να συμμετέχουν στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (άρθρα 20,21,22,23 και 24), να συμπληρώσουν το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και να το αποστείλουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ,

β) το ΣΑΔΑΣ – Τμήμα Αττικής να ενημερώσει τα μέλη του που επιθυμούν να συμμετέχουν στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (άρθρα 20,21,22,23 και 24), ώστε να συμπληρώσουν το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και να το αποστείλουν στα γραφεία του οικείου Τμήματος. 

Τα δελτία συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 10555 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή [email protected], μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017  προκειμένου να καταρτιστεί γενικός κατάλογος τον οποίο θα αποστείλει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη δημιουργία μητρώου.

Στους Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249A/11), Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/08.08.2013), άρθρο 23 και 49 αντίστοιχα, τα προσόντα των εγγραφόμενων στο μητρώο περιγράφονται όπως παρακάτω: 

«…Στα μητρώα που δημιουργούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που τηρούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγγράφονται όσοι αρχιτέκτονες πληρούν δύο από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α. Εξαετή αρχιτεκτονική εμπειρία.

β. Διάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

γ. Δημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων.

δ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αρχιτεκτονικές σχολές.

ε. Κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (Α΄ 42) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3316/ 2005 (Α΄ 42).»

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, το οποίο να ανταποκρίνεται στο σκοπό της συγκεκριμένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι στο Σύλλογο. 

Επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που θα κληρωθούν για να συμμετέχουν στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα.

 

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ 

 

 

 

Περιφέρεια Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Νομαρχία προέλευσης
Αττική 07 Ανατολική Αττική Ανατολική Αττική
Αττική 08 Βόρειος Τομέας Αθήνας Αθήνα
Αττική 09 Δυτική Αττική Δυτική Αττική
Αττική 10 Δυτικός Τομέας Αθήνας Αθήνα
Αττική 11 Κεντρικός Τομέας Αθήνας Αθήνα
Αττική 12 Νήσοι (Πειραιώς) Πειραιάς
Αττική 13 Νότιος Τομέας Αθήνας Αθήνα
Αττική 14 Πειραιάς Πειραιάς

 

Συνημμένα : 1