Ενημέρωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων 2014 & στο Βραβείο Mies van der Rohe 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για συμμετοχή στα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων 2014

&

στο ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε για την ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ MIES VAN DER ROHE 2015

Α. Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσεών του, αποφάσισε την ανα τριετία περιοδική θεσμοθέτηση Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (βλπ Δελτίο Τύπου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από 18.9.14).

με στόχο την προβολή του σύγχρονου υλοποιημένου αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και την αναγνώρισή του σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον,

απονέμοντας τιμητικά βραβεία, διακρίσεις και επαίνους στις ακόλουθες δυο κατηγορίες:

 • Βραβεία Σύγχρονου Αρχιτεκτονικού Έργου,

σε υλοποιημένα κτιριακά έργα (δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, νέα ή προσθήκες).

 • Βραβεία Αρχιτεκτονικής Δημοσίου Ανοικτού Χώρου-Τοπίου,

σε υλοποιημένα έργα αστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής τοπίου και έργων διαμόρφωσης-ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.

Στις ως άνω κατηγορίες θα απονεμηθούν κατ΄ελάχιστον ένα (1) βραβείο και τρεις (3) έπαινοι, καθώς επίσης και μια (1) τιμητική διάκριση σε νέο αρχιτέκτονα <40 ετών για κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2014 έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, οι οποίοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους σε μια ή και στις δυο ως άνω κατηγορίες, αποστέλλοντας όχι περισσότερα από τρια (3) έργα ανα κατηγορία.

Η συμμετοχή σε μελετητική ομάδα θεωρείται ως συμμετοχή με έργο για κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά.

Τα αρχιτεκτονικά αυτά έργα θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί την τελευταία τετραετία, δηλ. θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί την περίοδο από 1/1/2011-31/12/2014.

Β. Ο ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, επίσης, ως μέλος του ACE (Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης), έχει αναλάβει να συγκεντρώσει τις συμμετοχές της χώρας μας για το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Σύγχρονη Αρχιτεκτονική-Βραβείο Mies van der Rohe 2015 , προτείνοντας στο Ίδρυμα Mies van der Rohe στην Βαρκελώνη που υποστηρίζει και διοργανώνει τα βραβεία, πέντε (5) υλοποιημένα έργα ευρωπαίου αρχιτέκτονα ή ομάδας (βλπ Δελτίο Τύπου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από 24/9/14).

Το Βραβείο Mies van der Rohe απονέμεται ανά διετία από το 1988, σε υλοποιημένο αρχιτεκτονικό έργο Ευρωπαίου Αρχιτέκτονα ή ομάδας.

Η διαδικασία διοργανώνεται από το Ίδρυμα Mies van der Rohe στην Βαρκελώνη και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε κράτος επιλέγει 5 (ή κατά περίπτωση 7) έργα και τα αποστέλλει στο Ίδρυμα Mies van der Rohe όπου σε συνδυασμό με τις προτάσεις συσταθείσας Ομάδας Ανεξάρτητων Ειδικών Συμβούλων (Independent Experts) και Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, γίνεται η τελική επιλογή.

Σε ένα από αυτά τα διακεκριμένα έργα απονέμεται το Βραβείο (Prize) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική, σε έναν πρωτοεμφανιζόμενο αρχιτέκτονα ή ομάδα απονέμεται Ειδική Μνεία (Special Mention) και σε έναν πρόσφατα αποφοιτήσαντα αρχιτέκτονα θα δοθεί η δυνατότητα πρακτικής άσκησής του για έναν χρόνο, σε έναν απο τους παραπάνω διακριθέντες αρχιτέκτονες. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 60.000 ευρώ και η Ειδική Μνεία από ποσό 20.000 ευρώ.

Επιλεγμένα έργα από τις συμμετοχές δημοσιεύονται στην ειδική έκδοση και συμμετέχουν στην περιοδεύουσα έκθεση  που ακολουθεί την απονομή των βραβείων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Σύγχρονη Αρχιτεκτονική-Βραβείο Mies van der Rohe 2015 έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Έλληνες και αλλοδαποί Ευρωπαίοι), οι οποίοι έχουν υλοποιήσει έργο στην Ελλάδα καθώς και οι Έλληνες συνάδελφοι που έχουν υλοποιήσει έργο στο εξωτερικό, σε χώρες που αναφέρονται στον κατάλογο του Κανονισμού Συμμετοχής.

Τα προς υποβολή έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί την περίοδο από 1/1/2013 έως 31/12/2014.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η υποβολή έργων είναι ελεύθερη, γίνεται με ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος με αίτηση προς τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Οι προτάσεις είναι επώνυμες.

Για κάθε πρόταση ζητούνται τα παρακάτω:

Α. Αίτηση συμμετοχής, ανα έργο ανα κατηγορία, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία αναφέρονται:

1.τα στοιχεία του μελετητή ή της μελετητικής ομάδας του έργου (με τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας στη μελέτη),

καθώς επίσης και τα ονόματα συνεργατών αρχιτεκτόνων, τα ονόματα συνεργατών μηχανικών άλλων ειδικοτήτων καθώς και αυτά των εργολάβων/κατασκευαστών του έργου.

 1. τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου της ομάδας.

Β. Τεύχος μεγέθους Α3 (εως τέσσερις σελίδες), με τα πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης του έργου, όπως χρονολογία μελέτης/κατασκευής και ολοκλήρωσης του έργου, σύντομη τεχνική έκθεση (με περιγραφή της ιδέας/ βασικών αρχών σύνθεσης, σύνοψη του κτιριολογικού προγράμματος κλπ), σχέδια (τοπογραφικό, κατόψεις, τομές κλπ), τουλάχιστον 4 φωτογραφίες (εσωτερικές, εξωτερικές κλπ), καθώς και ότι άλλο υλικό θεωρούν οι συμμετέχοντες χρήσιμο για την κατανόηση του έργου.

Το παραπάνω παραδοτέο υλικό θα πρέπει να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή DVD), σε μορφή [*.pdf] για τα σχέδια και σε μορφή [*.jpg] ή [*.tiff] για τις φωτογραφίες σε ανάλυση 300 dpi.

Ειδικά στην περίπτωση συμμετοχής στο Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Σύγχρονη Αρχιτεκτονική-Βραβείο Mies van der Rohe 2015, τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν και στα αγγλικά. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι, σε περίπτωση επιλογής τους, θα κληθούν να υποβάλλουν επιπλέον στοιχεία τεκμηρίωσης του έργου, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην παρ.6 του Κανονισμού Συμμετοχής.

Η υποβολή των παραπάνω θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 20.10.14, και ώρα 15.00, στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, Μοναστηράκι, 105 55 Αθήνα).

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Τα έργα που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από  εντεκαμελή Κριτική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η επιλογή των βραβείων, επαίνων και διακρίσεων για τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2014, καθώς και η επιλογή των πέντε (5) ελληνικών συμμετοχών στο Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Σύγχρονη Αρχιτεκτονική-Βραβείο Mies van der Rohe 2015.

Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους συναδέλφους:

 • Αμπακούμκιν Δαμιανός
 • Βαβύλη Φανή
 • Βουρεκάς Κώστας
 • Γαλάνη Ντόρα
 • Δεσποτίδη Μυρτώ
 • Κεφαλογιάννης Νεκτάριος
 • Κόκκορης Παναγιώτης
 • Μεταλληνού Βιβιάννα
 • Μπασκόζος Βασίλης
 • Παπαϊωάννου Τάσης
 • Τριποδάκης Αλέξανδρος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Συλλόγου (τηλ.: 2103215146, φαξ: 210 3215147, e-mail: [email protected], [email protected]).

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Α.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

(Υπευθύνου επικοινωνίας)

 

ΟΝΟΜΑ          ………………………………………

ΕΠΙΘΕΤΟ        ………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ            …………………………

Α.Μ. ΤΕΕ        …………………………

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΔΟΣ  …………………………           ΑΡΙΘΜΟΣ       ……………

ΠΟΛΗ             …………………………           Τ.Κ.                 ……………

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   ……………………………………………

FAX                 ……………………………………………

EMAIL                        ……………………………………………

 

 

Β.    ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

(ονοματεπώνυμο, Α.Μ.ΤΕΕ, έτος γέννησης, ποσοστό συμμετοχής)

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

 

Γ. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I.ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ IΕΡΓΟ IIΕΡΓΟ III 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II.ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΤΟΠΙΟΥ ΕΡΓΟ IΕΡΓΟ IIΕΡΓΟ III 

 

Σημείωση: Σε κάθε υποβαλλόμενο έργο θα πρέπει να αναφέρεται τίτλος έργου, θέση έργου, χρονολογία μελέτης, χρονολογία κατασκευής.