Διεθνείς Συνεργασίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το Ελληνικό Τμήμα της UIA, για συμμετοχή στα Διεθνή Βραβεία: UIA-Architecture & Children Golden Cubes Awards: 2020 – 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συμμετοχή στα Διεθνή Βραβεία

UIA-Architecture & Children Golden Cubes Awards: 2020-2023

Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, στο πλαίσιο του 28ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της UIA, με τίτλο «Sustainable FuturesLeave No One Behind», που θα λάβει χώρα στην Κοπεγχάγη, Δανία, μεταξύ 2 και 6 Ιουλίου 2023, με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, άτομο ή οργανισμό,που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, και σχετίζεται με την οργάνωση προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (μέχρι και 18 ετών), και αφορούν στην εκπαίδευση / ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με την αρχιτεκτονική και το δομημένο περιβάλλον, να συμμετάσχει στην διαδικασία ανάδειξης των Ελληνικών υποψηφιοτήτων στα Διεθνή Βραβεία της UIA Architecture & Children GOLDEN CUBES AWARDS 2020-2023.

Τα Architecture & Children GOLDEN CUBES AWARDS, οργανώνονται από το UIA Architecture & Children WORK PROGRAMME ανά τριετία, σε συνδυασμό με το εκάστοτε Παγκόσμιο Συνέδριο.

 

Βραβεία απονέμονται σε τέσσερις (4) διαφορετικές κατηγορίες.

Η διαδικασία βράβευσης περιλαμβάνει δύο (2) Στάδια επιλογής/αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τα προγράμματα που θα υποβληθούν, θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Μαρτίου 2023.

 

Κατηγορίες Βραβείων

  1. School Award

Συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εκδηλώσουν Σχολεία Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

(μη συμπεριλαμβανομένων Σχολείων εξειδικευμένης εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της τέχνης, της αρχιτεκτονικής κλπ.)

  1. Institution Award

Συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εκδηλώσουν Μουσεία, Πινακοθήκες, Ιδρύματα, Σύλλογοι και άλλες οργανώσεις, μεμονωμένα, είτε σε συνεργασία με άλλους. (συμπεριλαμβανομένων Σχολείων εξειδικευμένης εκπαίδευσης, ή επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της τέχνης, της αρχιτεκτονικής κλπ).

  1. Written Media Award

Συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εκδηλώσουν άτομα, είτε οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του γραπτού λόγου (άρθρα, βιβλία, περιοδικά, μη οπτικοακουστικά εκπαιδευτικά εργαλεία).

  1. Audio Visual Media Award

Συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία μπορεί να εκδηλώσουν άτομα, είτε οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων (ντοκιμαντέρ, ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, οπτικοακουστικό εκπαιδευτικά εργαλεία).

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε συνημμένα την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.