Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντικείμενο: Σύνδεσμοι για τις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Δυτικής Αθήνας

Προς

Τα μέλη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήματος Αττικής

   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αντικείμενο: Σύνδεσμοι για τις Περιφερειακές Ενότητες

Πειραιά και Δυτικής Αθήνας

 

Συνάδελφοι,

Με βάση την από  9/6/2015, απόφαση του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του Συλλόγου που σας επισυνάπτουμε, η οποία αφορά την Περιφερειακή Οργάνωση και την υποστήριξη της επαφής του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με τους δημόσιους και δημοτικούς φορείς της Περιφέρειας Αττικής, έχουν ορισθεί οι 6 σύνδεσμοι, οι οποίοι αναφέρονται στο 3ο βήμα της συγκεκριμένης προσπάθειας. Για τις Περιφερειακές Ενότητες του Πειραιά και της Δυτικής Αθήνας δεν έχουν ορισθεί σύνδεσμοι, επειδή δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Η προβλεπόμενη διαδικασία είναι η εξής:

“Ορισμός από το ΔΣ συναδέλφων συνδέσμων του Τμήματος με τους φορείς των Περιφερειακών Ενοτήτων με περιορισμένη θητεία ενός έτους. Μπορεί αυτή να ανανεώνεται και για τον επόμενο χρόνο, μόνο αν δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος μετά από την πρόσκληση ανανέωσης της σύνθεσης που θα γίνεται κατ’ έτος. Πρόσκληση μέσω email προς όλους τους συναδέλφους της mail list της κάθε Περιφερειακής Ενότητας με προθεσμία 2 εβδομάδων. Οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να έχουν συμβάσεις με φορείς της περιφερειακής ενότητάς τους και πρέπει να απέχουν από εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ή συμμετοχές σε δημοπρασίες, από απ’ ευθείας αναθέσεις μελετών ή και δωρεές προς τους φορείς αυτούς κατά τη διάρκεια της θητείας τους.”

Κάθε συνάδελφος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον μόνο για μία Περιφερειακή Ενότητα, αυτή του τόπου εργασίας ή κατοικίας του. Για διευκόλυνση, οι Περιφερειακές Ενότητες με τους δήμους που περιλαμβάνουν αποστέλλονται σε συνημμένο αρχείο.

Με βάση τα παραπάνω οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να εργαστούν εθελοντικά (χωρίς αμοιβή) ως σύνδεσμοι στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Δυτικής Αθήνας παρακαλούνται να απαντήσουν στο email  αυτό με τη φράση “ενδιαφέρομαι να εργασθώ ως σύνδεσμος”, γράφοντας στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την διεύθυνσή της εργασίας ή της κατοικίας τους (από την οποία θα προκύπτει το διαμέρισμα για το οποίο ενδιαφέρονται) και το τηλέφωνό τους. Σε περίπτωση που υπάρχει προσφορά περισσότερων του ενός συναδέλφων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η  Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 ώρα 15:00.

 

Για το  Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Τμήματος Αττικής – ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Αντώνης Μαούνης

 

Η Γεν. Γραμματέας Τμήματος Αττικής – ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Ελένη Βαφειάδου

 

 

Συνημμένα : 2