Διεθνείς Συνεργασίες

Προκήρυξη Βραβείων UIA “Προσβάσιμοι και Φιλικοί χώροι /Friendly and Inclusive Spaces” 2019

Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) στο πλαίσιο του Προγράμματος UIA Αρχιτεκτονική για Όλους διοργανώνει τα Βραβεία “Friendly and Inclusive Spaces”, για την προώθηση εμπνευσμένων κτιρίων και τοποθεσιών που έχουν δημιουργήσει κοινωνικά βιώσιμα περιβάλλοντα μέσω υψηλής ποιότητας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

 Κατηγορίες

 Α) Νέα κτήρια

Β) Ανακαινισμένα κτήρια, συμπεριλαμβανομένων και των ιστορικών κτηρίων

Γ) Δημόσιοι και ελεύθεροι χώροι

Δ) Έρευνα που πραγματοποιείται από αρχιτέκτονα με τη θεωρία ή την πρακτική του παγκόσμιου σχεδιασμού.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Έργα σχεδιασμένα από αρχιτέκτονες των χωρών – μελών της UIA που έχουν αποπερατωθεί μετά τον Νοέμβριο του 2016.

 

Χρήσιμες Ημερομηνίες

  • 31 Ιουλίου 2019: προκήρυξη
  • 15 Σεπτεμβρίου 2019: λήξη προθεσμίας ερωτήσεων
  • 30 Οκτωβρίου 2019: λήξη προθεσμίας συμμετοχής για το 1ο στάδιο
  • 30 Ιανουαρίου 2020: ανακοίνωση των συμμετεχόντων
  • 30 Μαρτίου 2020: λήξη προθεσμίας συμμετοχής για το 2ο στάδιο
  • 30 Απριλίου 2020: ανακοίνωση των νικητών

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο :

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/lg9n5.html?m=AMMAAEUSvI8AAbVXEaAAAAPHZggAASH2jWAAAFdcAAX_PwBdPw0IQcQuomQRQjuRZTJJWT9QUgAFvp4&b=fcac5e65&e=6d64ba03&x=atQ5zsPFP54RwGshkNh0WThb_vdvEx-FtDwK2rU-6EI