Εκπαίδευση

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού» του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2021

Νέα προκήρυξη 2019 – 2021

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Ιανουάριο του 2020. Στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί περίπου 30 φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως 10 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού ή να αποστείλουν με ίδια ημερομηνία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται.