Ενημέρωση

Προκήρυξη 2 νέων Θέσεων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη για διδάσκοντες με το ΠΔ 407/80  του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  1. Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός- Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων»  και

    2. Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».

 

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.