Εκπαίδευση

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Περιβαλλοντικού Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού – Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προκηρύσσει νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός” είναι η μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, στον περιβαλλοντικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις εθνικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας.

Τους βασικούς στόχους του προγράμματος καθώς και τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής σ’ αυτό θα βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

 


Ανακοίνωση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

msword
31 KB
Αφίσα

jpeg
823 KB