Ενημέρωση

Προγραμματισμός Δράσεων του ΣΑΔΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής αποτελεί το μεγαλύτερο τοπικό Τμήμα που Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, εκπροσωπώντας τους αρχιτέκτονες και τις αρχιτεκτόνισσες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Αττική. Επιδιώκει να καταθέτει προτάσεις, να αναλαμβάνει δράσεις και να διεκδικεί αλλαγές για όλα τα ζητήματα, μικρά και μεγάλα, γενικά και τοπικά, για τον κλάδο, την αρχιτεκτονική, το δομημένο και φυσικό περιβάλλον στην Αττική.

Οι Επιτροπές του Τμήματος Αττικής είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη του, διαθέτουν μέλη του ΔΣ ως συνδέσμους και μέλος που θα δηλώσει σχετική διαθεσιμότητα ως συντονιστή. Έχουν στόχο την εισηγητική επεξεργασία προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος και την προώθηση και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Αττικής προτείνει κατ’ αρχήν την δημιουργία των παρακάτω Επιτροπών και καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος.

Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις επιτροπές παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν στην γραμματεία του Τμήματος στο [email protected] έως και την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εάν ομάδες μελών του Τμήματος επιθυμούν να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο του προγραμματισμού του, να προτείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την δημιουργία Επιτροπής με θέμα συναφές με τα αντικείμενα ενασχόλησης του Τμήματος και εστίαση στην Αττική, συμπληρώνοντας την αίτηση δημιουργίας επιτροπής και να την αποστείλουν στην γραμματεία του Τμήματος στο [email protected]  έως και την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024.

Οι Επιτροπές που κατ’ αρχήν προτείνεται να δημιουργηθούν είναι οι ακόλουθες:

  1. Επιτροπή Επαγγελματικών, Ασφαλιστικών και Φορολογικών Θεμάτων

Η Επιτροπή θα αναλάβει να παρακολουθεί την νομοθεσία στα πεδία των επαγγελματικών δικαιωμάτων, του ασφαλιστικού και του φορολογικού, καταθέτοντας εισηγήσεις, με στόχο την διεκδίκηση ελάχιστων αμοιβών και αξιοπρεπών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος, σε συνεργασία και με την αντίστοιχη Επιτροπή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Αντικείμενο της Επιτροπής αποτελεί επίσης η διαμόρφωση προτάσεων για την διεκδίκηση ενός δίκαιου ασφαλιστικού και φορολογικού συστήματος ενάντια στους αντιασφαλιστικούς νόμους και στην πρόσφατη αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας που καταλήγει σε άδικη φορολόγηση για ανύπαρκτα εισοδήματα και απειλεί να εξωθήσει εκτός επαγγέλματος τους ελεύθερους επαγγελματίες συναδέλφους/ισσες.

Μέλη σύνδεσμοι με το Δ.Σ.: Μάνος Βερτζώνης, Αντώνης Μαούνης

  1. Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων

Η Επιτροπή θα αναλάβει να παρακολουθεί την εργατική νομοθεσία, με στόχο την ενημέρωση των εργαζόμενων συναδέλφων, ειδικά των μισθωτών και «οιονεί μισθωτών» με ΔΠΥ του ιδιωτικού τομέα, για τα εργασιακά τους δικαιώματα και την στήριξη της διεκδίκησης υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Η Επιτροπή θα επιδιώξει την καταγραφή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα που απασχολούν αρχιτέκτονες, με προτεραιότητα σε αυτούς που απασχολούν μεγαλύτερο αριθμό, φροντίζοντας για την ενημέρωση των εργαζόμενων συναδέλφων, ειδικά του ιδιωτικού τομέα, για τα εργασιακά τους δικαιώματα και την ενημέρωση του Τμήματος για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η Επιτροπή θα αναλάβει επίσης την στήριξη των συναδέλφων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αντιμετώπιση της κατάργησης της διδασκαλίας του ελεύθερου και γραμμικού Σχεδίου ως μαθήματα επιλογής στο Λύκειο και της αφαίρεσης από τους αρχιτέκτονες/ισσες αρμοδιοτήτων που τους αντιστοιχούν.

Μέλη σύνδεσμοι με το Δ.Σ.: Απόστολος Τσιάμης, Στελίνα Πορτέση

  1. Επιτροπή Χώρου, Πόλης και Κατοίκησης

Η Επιτροπή θα αναλάβει την παρακολούθηση της νομοθεσίας στα πεδία της χωροταξίας, της πολεοδομίας και των διάφορων προστατευτικών χωρικών καθεστώτων (περιβαλλοντική, αρχαιολογική, δασική νομοθεσία, περί αιγιαλού – παραλίας κ.λπ.), με στόχο την κατάθεση τεκμηριωμένων εισηγήσεων στο Δ.Σ. του Τμήματος, με έμφαση στο χωροταξικό και πολεοδομικό καθεστώς της Αττικής (ΡΣΑ, ΓΠΣ/ΤΠΣ, κ.ά.) και τα νομοθετήματα απορρύθμισής του (ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΠΣ, κ.ά.). Η Επιτροπή προβλέπεται επιπλέον να έχει ως βασικό μέλημά της την παρακολούθηση των πολεοδομικών πιέσεων εντός του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας και της ευρύτερης περιφέρειας Αττικής λ.χ. μέσω πολιτικών εξευγενισμού, τουριστικοποίησης, ιδιωτικοποίησης του σχεδιασμού του δημόσιου χώρου σε επίπεδο τοπικής ή κεντρικής διοίκησης, κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιώξει την επιστημονική υποστήριξη επιτροπών πολιτών και τοπικών κινημάτων για την υπεράσπιση καλύτερων όρων ζωής, την αποτροπή της εκδίωξης χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων από τις περιοχές που κατοικούν, την υπεράσπιση κατοχυρωμένων και διεκδικούμενων δημόσιων χώρων (πλατείες, ελεύθεροι χώροι, χώροι πράσινου) κ.λπ. Τέλος η Επιτροπή, σε συνεργασία και με την αντίστοιχη Επιτροπή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, θα ασχοληθεί με το ζήτημα της κατοικίας, από το φαινόμενο της αστεγίας, των κατασχέσεων και πλειστηριασμών, έως τις σύγχρονες αυξημένες δυσκολίες της πρόσβασης όλων στην κατοικία, με στόχο την κατάθεση τεκμηριωμένων εισηγήσεων στο Δ.Σ. του Τμήματος.

Μέλη σύνδεσμοι με το Δ.Σ.: Κώστας Βουρεκάς, Νίκος Ρέρρας, Σταύρος Σοφιανόπουλος, Ουρανία Οικονόμου

  1. Επιτροπή Νομοθετικού Πλαισίου Παραγωγής Αρχιτεκτονικού Έργου και Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Επιτροπή θα αναλάβει να ασχοληθεί με τα ζητήματα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτηριοδομικού Κανονισμού, καθώς και αυτά των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών σε συνεργασία με την αντίστοιχη Επιτροπή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στη σχετική νομοθεσία και καταθέτοντας τεκμηριωμένες εισηγήσεις στο Δ.Σ. του Τμήματος. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι και η σχέση των συναδέλφων και συναδελφισσών με τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες. Τέλος, αντικείμενο της Επιτροπής είναι και η επανεξέταση του ΝΟΚ και των επιπτώσεών του στην περιοχή της Αττικής και η ενδεχόμενη διοργάνωση ημερίδας του Τμήματος σε συνεργασία με την Επιτροπή διοργάνωσης Συνεδρίων, Ημερίδων, Ομιλιών και Προβολής Αρχιτεκτονικού Έργου.

Μέλη σύνδεσμοι με το Δ.Σ.: Νάγια Αναστασιάδου, Αγγέλα Τζαντζόγλου, Αντώνης Μαούνης, Άννα Μελανίτου

  1. Επιτροπή Πολιτιστικής, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Δράσης

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι κατ’ αρχάς η οργάνωση και η υποστήριξη δράσεων που ήδη ο ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής έχει αναλάβει με επιτυχία στο πρόσφατο παρελθόν, με την ένταξη στο πλαίσιό της υφιστάμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας, όπως η Επιτροπή «Διαδρομές της αρχιτεκτονικής στην Αττική από τις απαρχές του μοντερνισμού», στις δράσεις της οποίας περιλαμβάνεται η Attikipedia και το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνίδων Αρχιτεκτόνων, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Καλλιέργειας, η οποία πραγματοποιεί συζητήσεις και προβολές ταινιών με αντικείμενο σχετικό με την αρχιτεκτονική, την πόλη και τον χώρο και η Επιτροπή Αλληλέγγυου Εργαστήριου Σχεδίου που δρα σε συνεργασία με τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και τον Σύλλογο Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ. Επιπλέον των παραπάνω, η Επιτροπή θα επεξεργαστεί προτάσεις και για νέες πολιτιστικές, κοινωνικές και αλληλέγγυες δράσεις, όπως την καθιέρωση ανοιχτής πύλης για δωρεές ή/και καταχώρηση αγγελιών ειδών σχεδίου και συγγραμμάτων στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, προκειμένου να βοηθήσει τους οικονομικά αδύναμους μαθητές/τριες και φοιτητές/τριες. Επίσης θα διερευνήσει την δυνατότητα καθιέρωσης bazaar βιβλίων αρχιτεκτονικής μια φορά το χρόνο ή και δωρεά αρχιτεκτονικού έργου και βιβλίων παλαιών συναδέλφων/ισσών προς το Σύλλογο και προς εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του.

Μέλη σύνδεσμοι με το Δ.Σ.: Μάνος Βερτζώνης, Ουρανία Οικονόμου

  1. Επιτροπή διοργάνωσης Συνεδρίων, Ημερίδων, Ομιλιών και Προβολής Αρχιτεκτονικού Έργου

Η Επιτροπή θα αναλάβει την διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων και συνεδρίων σε θέματα συναφή με την αρχιτεκτονική και τον κλάδο, αξιοποιώντας και την δουλειά των άλλων Επιτροπών σε συνεργασία μαζί τους και γενικότερα την συζήτηση και τις δράσεις του Τμήματος. Σε πρώτη φάση προτείνεται η διοργάνωση ημερίδας για θέματα πολιτικής προστασίας, μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων και χρήσεων γης, ημερίδας για τις επιπτώσεις του ΝΟΚ στην περιοχή της Αττικής και συνεδρίου για το ζήτημα της κατοικίας. Η Επιτροπή δύναται στο πλαίσιο των παραπάνω διοργανώσεων, σε συνεννόηση με το Δ.Σ. του Τμήματος, να αναπτύσσει σχέσεις και συνέργιες και με επιστημονικούς φορείς με συναφές αντικείμενο, επιδιώκοντας την διεπιστημονική προσέγγιση, τον διάλογο και την συνεργασία. Η Επιτροπή θα αναλάβει επίσης την προβολή του αρχιτεκτονικού έργου στην Αττική με ενδεχόμενες εκθέσεις, σχετικές εκδόσεις και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, καθώς και τροφοδοτώντας με υλικό την Επιτροπή Επικοινωνίας. Τέλος, η Επιτροπή δύναται να προτείνει και ποικίλες άλλες συναφείς δράσεις όπως οργάνωση σεμιναρίων, προβολές ταινιών, βιβλιοπαρουσιάσεις, κ.ά. Οι δράσεις της Επιτροπής αναμένεται να τροφοδοτούν με υλικό και την Επιτροπή Επικοινωνίας.

Μέλη σύνδεσμοι με το Δ.Σ.: Κώστας Βουρεκάς, Μιχάλης Πουλάκης, Άννα Μελανίτου, Αργύρης Δημητριάδης, Στελίνα Πορτέση

  1. Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών Συνεδρίου «Αττική σε Κρίση»

Η Επιτροπή θα αναλάβει να διερευνήσει την δυνατότητα έντυπης έκδοσης των πρακτικών του Συνεδρίου με τίτλο «Αττική σε Κρίση» που είχε διοργανώσει ο ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής τον Οκτώβρη του 2017.

Μέλη σύνδεσμοι με το Δ.Σ.: Αντώνης Μαούνης, Άννα Μελανίτου

  1. Επιτροπή Επικοινωνίας

Η Επιτροπή θα αναλάβει να διερευνήσει τις δυνατότητες επικοινωνίας του Τμήματος με την ενδεχόμενη δημιουργία ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή/και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, έντυπου ή ηλεκτρονικού.

Μέλη σύνδεσμοι με το Δ.Σ.: Νάγια Αναστασιάδου, Χάρης Μερτής, Άννα Μελανίτου

  1. Επιτροπή Οικονομικής Βιωσιμότητας.

Η δημιουργία Επιτροπής για την οικονομική βιωσιμότητα του Τμήματος και του Συλλόγου, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα εύρεσης χρηματοδοτικών πόρων με την αύξηση των ενεργών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών του, πέραν της δεδομένης εθελοντικής προσφοράς των ήδη συμμετεχόντων/ουσών στην ζωή του Συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση, καθώς ο κύριος όγκος της χρηματοδότησης του Συλλόγου θα πρέπει να προέρχεται από τις συνδρομές των μελών του, η αύξηση των ενεργών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών θα επιδιώξουμε να προέλθει από την ενεργοποίηση του Τμήματος, η οποία θα αποδείξει στα μέλη ότι αξίζει την στήριξή τους. Αντίστοιχα, η αύξηση των ενεργών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών, επιδιώκουμε να αποτελέσει πηγή χρηματοδότησης και για δράσεις του Τμήματος, πέρα από την στήριξη της γενικότερης οικονομικής βιωσιμότητας του Συλλόγου.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, θα διερευνήσει την  σύνδεση του Τμήματος με πολιτιστικές δραστηριότητες (θέατρα, εκθέσεις, μουσεία, κ.ά.), με έμφαση στην υποστήριξη, ανάδειξη και προώθηση των ποιοτικών πειραματικών και ερασιτεχνικών μορφών καλλιτεχνικής δημιουργίας και συλλογικής έκφρασης, σε σύνδεση με την έκδοση κάρτας μέλους του Τμήματος. Η Επιτροπή επίσης θα αναλάβει την ομαδική έκδοση από το Τμήμα, Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους μουσεία και μνημεία για οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή θα αναλάβει να διερευνήσει την δυνατότητα λειτουργίας του χώρου του Συλλόγου ως εντευκτήριο για τα μέλη του και την αξιοποίηση της βιβλιοθήκης με άνοιγμά της στο κοινό, ενδεχομένως με τη μορφή ανοιχτού αναγνωστηρίου αφού τα βιβλία αριθμηθούν και καταχωριστούν σε κατάλογο.

Τέλος η Επιτροπή θα επιδιώξει και την ανάληψη δράσεων για συγκέντρωση χρημάτων μέσω ενδεχόμενων δωρεών και χορηγιών, χωρίς σε καμία περίπτωση να διακυβεύεται η πολιτική ανεξαρτησία του Τμήματος, η διαφάνεια της λειτουργίας του και ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των δράσεών του.

Μέλη σύνδεσμοι με το Δ.Σ.: Γιώργος Πλατσάκης, Μιχάλης Πουλάκης, Χάρης Μερτής, Άννα Μελανίτου

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κώστας Βουρεκάς                                                                 Απόστολος Τσιάμης