Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με τίτλο «Σχεδιασμός Φωτισμού»

Σκοπός – Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ «Σχεδιασμός Φωτισμού» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμάτων που αφορούν στο συνδυασμό της τέχνης και της επιστήμης του φωτός και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Συγκεκριμένα, γνωστικά αντικείμενα στα οποία εστιάζει το Π.Μ.Σ. αποτελούν η ψυχολογία της αντίληψης, η φυσιολογία της οπτικής αντίληψης, η επίδραση του φωτός και του φωτισμού στον άνθρωπο και η επίτευξη οπτικής άνεσης, η σχέση της τέχνης με το φωτισμό, η επιστήμη της φυσικής του φωτός, ο σχεδιασμός φυσικού και τεχνητού φωτισμού από επιστημονική, καλλιτεχνική και τεχνολογική άποψη, ο προσδιορισμός του φωτισμού ως μέσο βιώσιμης ανάπτυξης και η προσομοίωση με υπολογιστή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/411-sxediasmos-fwtismou/6514-sxediasmos-fotismoy-etos-eisagogis-apo-to-2018-2019