Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» λειτουργεί στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και είναι χωρίς τέλη φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.plandevel.auth.gr/el/studies/postgraduate και στα τηλέφωνα 2310991430, 2310994179 email επικοινωνίας: [email protected]

Συνημμένα θα βρείτε την Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Ενημερωτικό Σημείωμα.