Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός” από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, 4ος κύκλος σπουδών 2021-2023 / Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., αποφασίστηκε η παράταση υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.