Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ” από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, για το Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2025

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου 2023-2025_νέα περίοδος αιτήσεων έως 10/9/2023

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., δεδομένου του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, δίνουν εκ νέου τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2025.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2023.