Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αρχιτεκτονική Τοπίου” από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, νέος κύκλος σπουδών 2021-2023 / Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου 2021-2023

νέα περίοδος αιτήσεων έως 15 Σεπτεμβρίου 2021

 Το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., δεδομένου του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, δίνουν εκ νέου τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2021.

 


Προκήρυξη

pdf
649 KB