Ο Σύλλογος

Προεκλογική προκήρυξη της Ριζοσπαστικής Αρχιτεκτονικής Πρότασης Δυτικής Ελλάδας

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η δράση του απερχόμενου ΔΣ του ΣΑΔΑΣ μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Ο Πανελλήνιος σύλλογος διοικήθηκε περισσότερο με συντηρητική διάθεση παρά με ανανεωτική και εκσυγχρονιστική διάθεση. Η λειτουργία του ΔΣ και οι σχετικές αρχαιρεσίες άρχισαν με υπερβολική καθυστέρηση. Οι συνεργασίες για νέο ΔΣ και εύρυθμη λειτουργία του απεδείχθησαν μία πολύ δύσκολη υπόθεση μεταξύ των παρατάξεων και η κατάληξή τους σε κάποιες συμμαχίες  δεν έφεραν τον αναμενόμενο αέρα ανανέωσης . Οι αντιπαραθέσεις εντός ΔΣ τις περισσότερες φορές δεν είχαν ως αντικείμενο την επαγγελματική, επιστημονική και ανανεωτική στήριξη του αρχιτέκτονα επαγγελματία. Δημιουργούσαν, ναι μεν πολιτικές θέσεις υπέρ ή κατά μιας  κυβερνητικής επιλογής, αλλά με γνώμονα κομματικό και όχι πολιτικό και επιστημονικό. Η διαχείριση νέων θεσμών (π.χ. Μπιεννάλε 20016 και 2018), ενώ ξεκίνησε με τις καλύτερες προθέσεις κατέληξε σε ένα αδιαφανές εγχείρημα, που τις πληροφορίες τις γνώριζαν πάντα κάποιοι «δικοί μας», πριν από τους άλλους.

Η Ριζοσπαστική Αρχιτεκτονική Πρόταση Δυτικής Ελλάδας, συνεχίζοντας την δράση της για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του επαγγέλματος των Αρχιτεκτόνων, την αναβάθμιση της επιστημονικής τους κατάρτισης και την στήριξη της παρουσίας των Αρχιτεκτόνων της περιφέρειας στο κέντρο λήψης αποφάσεων, σας καλεί να συνεργαστείτε μαζί μας .

Οι κεντρικές κατευθύνσεις της παράταξης μας είναι:

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων να μείνουν στους αρχιτέκτονες. Ναι στην συνεργασία με άλλους κλάδους του επαγγέλματος , όχι στην «κλοπή» των δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων.
  • Η απλούστευση και κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, ώστε να μην κινδυνεύουμε να μην μπορούμε να ασκήσουμε υπεύθυνα το επάγγελμά μας. Συνεχώς εμφανίζονται νέοι νόμοι χωρίς να καταργούνται οι προηγούμενοι και οι αλληλεπικαλύψεις, αφήνοντας γκρίζες ζώνες που ευνοούν δυστυχώς την «συναλλαγή».
  • Ο εκσυγχρονισμός του καταστατικού του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ώστε να υπάρχουν σύλλογοι αρχιτεκτόνων σε όλη την Ελλάδα και οι εκπρόσωποί τους να αποτελούν την αντιπροσωπεία, που θα επέχει ρόλο ομοσπονδίας και θα παλεύει για τα δικαιώματα μας, αποφεύγοντας το παράδοξο: άλλα να λένε οι σύλλογοι, άλλα τα τμήματα και άλλα ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για συσκέψεις από απόσταση. Άμεση δημοκρατία. Η πρώτη αντιπροσωπεία να είναι και αυτή που θα συντάξει την αλλαγή του καταστατικού .
  • Δίκαιο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα και μείωση της ανεργίας στον κλάδο μας (ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί). Αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωσή μας. Οι νέοι, και όχι μόνο, συνάδελφοι αναζητούν εργασία στο εξωτερικό ή άλλου αντικειμένου εργασία για να επιβιώσουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Η  συμμετοχή της αρχιτεκτονικής στην παραγωγική ανασυγκρότηση, απαιτεί να εδραιωθεί θεσμικά ο ρόλος του αρχιτέκτονα.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                       53599  Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                            125851  Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ)         27401  Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                     91753  Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΩΤΗΣ                                           57356  Ν. ΑΧΑΙΑΣ