Ενημέρωση

Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”

Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ Α’ 187 / 05-11-2018)

“Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”