Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο “Δημιουργία και Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων “Τοπόσημου” στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης” – Επαναδημοσίευση

Περίληψη προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο “Δημιουργία και Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων “Τοπόσημου” στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης” – Επαναδημοσίευση