Ενημέρωση

Πρακτικά 2ης τακτικής Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Σάββατο 14 Μαΐου 2022 (τηλεδιάσκεψη)

Συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά της 2ης τακτικής Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (εκλογοαπολογιστική), που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαΐου 2022, με τηλεδιάσκεψη.